Steeds meer eenmanszaken

Sluiting Philip Morris markeert trend: steeds minder grote bedrijven. foto ROBIN VAN LONKHUIJSEN, ANP

Het aantal bedrijven in Nederland bedroeg aan het eind van maart bijna 1,5 miljoen, een recordaantal. De stijging komt echter volledig doordat meer mensen een eenmansbedrijfje zijn begonnen. Het aantal bedrijven met meer dan tien werknemers nam de afgelopen jaren juist af. De cijfers over het aantal bedrijven werden vanmorgen bekendgemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2014 zijn er ruim 65.000 bedrijven bijgekomen. In het eerste kwartaal schreven zich 12.000 nieuwe bedrijven in bij de Kamer van Koophandel.

Ten opzichte van vijf jaar geleden ligt het aantal eenmanszaken 225.000 hoger, op 1,1 miljoen. Het aantal bedrijven met 2 tot 10 personeelsleden bleef nagenoeg gelijk op bijna 290.000. Het aantal bedrijven met 10 tot 50 werknemers daalde met 1 procent (naar 48.580). In zowel het middenbedrijf (50-250 werknemers) als het grootbedrijf (meer dan 250 werknemers) is het aantal bedrijven met circa 5 procent afgenomen. Het gaat om een afname van circa 750 bedrijven, op een totaal aantal van bijna 14.000. (NRC)