Wie is aansprakelijk als de koffieservice stopt?

Deze rubriek belicht elke dinsdag kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Vandaag: brand- en letselschade.

Op ieder kantoor staan ze: koffieautomaten, doorgaans gevuld, gereinigd en onderhouden door, ja door wie eigenlijk? In 2007 werd die vraag voor T- Mobile opeens belangrijk toen ’s ochtends om half zes op de vijfde verdieping van één van de kantoren brand uitbrak. De oorzaak was vermoedelijk een oververhitte boiler in zo’n koffiemachine.

Bij T-Mobile bleken de koffiemachines de verantwoordelijkheid van de firma Maas International uit Son en Breughel. De verzekeraars moesten respectievelijk 831.611,86 en 750.268,00 euro afrekenen voor schade aan inboedel en onroerend goed. Moet Maas dat allemaal vergoeden aan de verzekeraars, Ergo en Allianz? Of juist de fabrikant van de automaten? De betreffende automaat was na een storingsmelding een dag tevoren gerepareerd. Had de monteur van Maas dat verkeerd gedaan? Zat er een productiefout in de machine zelf?

De verzekeraars stellen dat exploitant Maas in beide gevallen aansprakelijk is. Ook als er een gebrek in de machine zat. De koffie-exploitant zag dit uiteraard totaal anders. De brand had ook door kortsluiting kunnen ontstaan.

De rechtbank Oost-Brabant acht niet aangetoond dat de brand louter is ontstaan door onzorgvuldigheid van de monteur. Als de fout in de automaat zélf zat, is Maas dan aansprakelijk? De rechtbank verdiept zich daartoe in de ‘full operating-overeenkomst’ die Maas met T- Mobile sloot. De afspraken over ongestoorde levering van koffie daarin zijn geen koop/verkoop. Maar het lijkt er wel zo veel op, dat de aansprakelijkheidsregels van de Hoge Raad voor koop ‘naar analogie’ kunnen worden toegepast.

In beginsel is de eigenaar/exploitant (Maas) aansprakelijk voor gebreken, ook als hij die niet kende. Maar dan alleen jegens T-Mobile, waarmee Maas een contract had. De eigenaar van het pand, met wie Maas geen contract had, kan zijn schade niet op Maas verhalen. De rechtbank draagt vervolgens de verzekeraar van T-Mobile op om te bewijzen dat de brand echt niet door een andere oorzaak dan de koffiemachine kan zijn ontstaan. Als dat het geval is, moet Maas één verzekeraar vergoeden.

    • Folkert Jensma