Wankel herstel van wereldeconomie, zegt het IMF

Het hoofdkantoor van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington.
Het hoofdkantoor van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington. EPA / Shawn Thew

De wereldeconomie herstelt verder in 2015 en 2016, maar zwakke banken en hoge schulden blijven een rem op de economie. Dit stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in de vandaag gepubliceerde World economic Outlook, waarin het elk halfjaar de vooruitzichten voor de wereldeconomie schetst.

De gedaalde prijs van ruwe olie, met 45 procent ten opzichte van vorig jaar is per saldo positief. Olie-importeurs, waaronder vrijwel alle grote economische blokken, profiteren daarvan. De meeste exporteurs van ruwe olie hebben vooralsnog afdoende financiële reserves om de dalende inkomsten uit olie te compenseren, zo stelde IMF-topeconoom Olivier Blanchard bij de presentatie van de Outlook. De gedaalde wisselkoersen van euro, die 25 procent is gedaalde ten opzichte van de dollar, en yen (-10 procent) helpen Japan en de eurozone met hun economische herstel. Blanchard:

“Dat zijn de landen waarmee het slecht ging, dus is het per saldo welkom.”

De VS hebben volgens hem voldoende middelen om met de hoge dollar om te gaan. Zij kunnen een renteverhoging, die door beleggers halverwege dit jaar wordt verwacht, uitstellen.

Gevestigde industrielanden dit jaar beter dan 2014

De gevestigde industrielanden doen het dit jaar beter dan in 2014, met een economische groei die oploopt van 1,8 procent naar 2,4 procent en ook volgend jaar zo blijft. Hoewel de groei in de Verenigde Staten fors hoger is dan die in de eurozone, heeft het IMF zijn verwachtingen voor de VS wel met een half procentpunt teruggeschroefd, tot 3,1 procent.

De eurozone is juist opgewaardeerd, zij het tot een groei van slechts 1,5 procent in 2015 en 1,6 procent in 2016. De Nederlandse economie groeit dit en volgend jaar volgens het IMF met 1,6 procent. Dat is wat minder dan door veel andere instellingen en banken wordt verwacht.

De opkomende landen moeten juist wat terug, met een daling van de gemiddelde economische groei van 4,6 procent in 2014 naar 4,3 procent in 2015, voordat de economie daarna weer aantrekt. Recessies in Rusland en Brazilië zijn grotendeels verantwoordelijk voor voor de dip, evenals een groeivertraging tot onder 7 procent in China. India groeit voor het eerst in lange tijd harder dan China.

‘Niet geweldig’

Blanchard noemde de vooruitzichten voor de wereldeconomie ,,niet slecht, maar ook niet geweldig.” Zwakke banken en hoge schulden remmen volgens hem nog steeds de groei.

“De financiële crisis laat nog lang littekens na. Iedereen kijkt doorgaans het meest naar de hoge overheidsschulden. Maar we hebben ook hoge particuliere schulden, schulden van bedrijven en schulden van banken. Dat geldt niet op elk vlak voor iedere economie. Maar elk land heeft vrijwel één van deze schuldproblemen. Het duurt lang voordat die weg zijn.”

Vergrijzing, achterblijvende investeringen

Vorige week wees het IMF al op het vooruitzicht van een duurzaam lagere economische groei door vergrijzing, achterblijvende investeringen en een teleurstellende stijging van de productiviteit. Meer investeringen kunnen dat tegen gaan. Maar gisteren bleek dat Amerikaanse bedrijven voornemens zijn om dit jaar het recordbedrag van 1.000 miljard dollar uit hun kasmiddelen terug te geven aan hun aandeelhouders, via dividenden en de terugkoop van eigen aandelen. De opgegeven reden is een tekort aan investeringsprojecten.

Ook andere risico’s voor de wereldeconomie blijven bestaan: een correctie op de financiële markten kan roet in het eten gooien. Het IMF wijst ook op geopolitieke spanningen rond Oekraïne, in het Midden-Oosten en Westelijk Afrika.