Interview topvrouw ABP

ABP-pensioen van 2,8 miljoen mensen in 2016 niet verhoogd

Foto Merlijn Doomernik

De pensioenen van de 2,8 miljoen deelnemers van ABP, het fonds voor overheid en onderwijs, worden in 2016 niet verhoogd. Ook de eerste jaren daarna is de kans dat de pensioenen mee groeien met de lonen “zeer, zeer beperkt”, volgens Corien Wortmann-Kool, de nieuwe voorzitter van ABP, vandaag in NRC Handelsblad.

De lage rente drukt op de dekkingsgraad van ABP (344 miljard euro vermogen), zegt Wortmann-Kool, vooruitlopend op de kwartaalcijfers die vrijdag komen. Omdat ABP de pensioenen de laatste jaren ook niet kon verhogen, is de achterstand op de lonen opgelopen tot 10 procent.

Hypotheek op de toekomst

Het verlagen van de pensioenpremie voor hogere inkomens, waar De Nederlandsche Bank (DNB) voor pleit, is een “enorme hypotheek op de toekomst”, zegt Wortmann-Kool ook in het interview. President Klaas Knot van DNB voert de discussie “heel erg macro-economisch en vanuit het hier- en nu”, zegt ze.

“We sparen te veel, dus we moeten we minder pensioen opbouwen, zegt Knot. (…) Dat is gunstig voor de salarissen en gunstig voor de schatkist van minister Dijsselbloem. Maar als we doorgaan met forse stappen, gaan we echt de pensioenen aantasten.”

President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) heeft juist meerdere malen voor zo’n pensioensverlaging gepleit.

Mensen met hogere inkomens zijn vaak beter opgeleid, hebben meer vermogen en meer kansen op de arbeidsmarkt, stelde DNB eerder dit jaar in een pensioenvisie.

Pensioenvisie DNB

Dat geeft hen een grotere “individuele verantwoordelijkheid” voor hun pensioen. Dus kan hun pensioenpremie omlaag. Een knelpunt van de Nederlandse pensioenpot is ook dat veel spaargeld vaststaat, waardoor Nederlandse huishoudens kwetsbaar zijn om financiële schokken op te vangen, volgens DNB.

Kortetermijndenken

De ABP-voorzitter ergert zich aan het “kortetermijndenken” in de discussie over hervorming van het pensioenstelsel.

“In politiek Den Haag wordt zo gemakkelijk gepraat over minder pensioen opbouwen en belasting heffen over de inleg. Voor je het weet wordt de miljardenpensioenpot een gemakkelijk doelwit. En dat mag niet gebeuren. Wat ik het erge vind, is dat Klaas Knot meezingt in dat koor.”

Knot van DNB pleit ook voor een “bredere pensioenplicht” voor bijvoorbeeld zzp’ers, van wie een deel nu geen of nauwelijks pensioen opbouwt.

Wortmann-Kool vindt zelf dat mensen de keuze moeten krijgen om meer pensioen te sparen als ze dat willen.

“Wat meer flexibiliteit zou goed zijn. (…) Stel, je bent 55, je kinderen zijn uit huis en klaar met studeren en je hebt wat geld over: waarom niet? (…) Pensioenfondsen hebben verschillende deelnemers en zijn heel verschillend. De politiek moet fondsen niet in hetzelfde rigide keurslijf proberen te persen.”

Lees het hele interview met Wortmann-Kool vanmiddag in NRC Handelsblad.

    • Eppo König