Je arts klust bij voor ruim 2.000 euro

Foto ANP

De Nederlandse arts, apotheker, verloskundige en tandarts doen jaarlijks gemiddeld voor meer dan 2.000 euro per persoon klussen voor de farmaceutische industrie. Lag het bedrag voor onder meer lezingen en adviezen in 2013 op 2.371 euro per persoon, in 2014 was dat 2.629 euro.

Dit blijkt uit de financiële gegevens over het jaar 2014, die het Transparantieregister Zorg vanmorgen heeft vrijgegeven. In totaal betaalden de farmaceutische bedrijven vorig jaar 38 miljoen euro voor de bijverdiensten van individuele zorgverleners en van zorginstellingen, die onder meer geld kregen voor medische congressen. Dat is 15 procent meer dan in 2013, toen zorgverleners 33 miljoen ontvingen van de industrie.

Bekijk hier hoeveel artsen en ziekenhuizen verdienen met klussen voor farmaceutische bedrijven:

 

Zoek je eigen zorgverlener op

Het Transparantieregister Zorg is twee jaar geleden opgezet onder druk van de Tweede Kamer, die meer inzicht wilde in de financiële relaties tussen zorgverleners en de farmaceutische industrie. Het register wordt bijgehouden door de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR), die door de farmaceutische bedrijven in Nederland wordt betaald. Elke dienst vanaf 500 euro moet worden gemeld, wat in de praktijk gebeurt door de farmaceutische bedrijven. Daardoor kan elke patiënt nu achterhalen of zijn of haar zorgverlener een dienst heeft verleend aan een farmaceutisch bedrijf en voor welk bedrag; door simpelweg de naam en de woonplaats in te vullen op een website. In 2014 deden 11.000 unieke bezoekers dat ook.

Het Nederlandse register is volgens het CGR uniek in de wereld, omdat nergens anders dergelijke informatie publiekelijk inzichtelijk wordt gemaakt. Alleen in de Verenigde Staten wordt gewerkt aan het opzetten van een vergelijkbaar register, waarin ook de dienstverlening aan de fabrikanten van medische hulpmiddelen opgenomen moet worden. In Nederland worden eind van dit jaar dan wel begin volgend jaar de betalingen door leveranciers van hulpmiddelen als pacemakers, stents, heup- en knieprothesen verplicht gemeld in het register.

Bekijk hier welke klussen artsen en ziekenhuizen voor farmaceutische bedrijven doen:

Geen compleet beeld

Het Transparantieregister Zorg geeft geen compleet beeld van de financiële relaties tussen de zorgverleners en de farmaceutische bedrijven, die jaarlijks voor ongeveer 7 miljard euro aan medicijnen verkopen in Nederland. Het meeste geld betalen farmaceutische bedrijven aan arts-onderzoekers voor het doen van medisch-wetenschappelijk onderzoek, waarbij onder meer in klinische trials geneesmiddelen worden getest op proefpersonen. Dit soort onderzoek valt doorgaans onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) en moet worden goedgekeurd door en aangemeld bij de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek. In het transparantieregister zit alleen het onderzoek dat niet onder de WMO valt en waarbij ook geen proefpersonen zijn betrokken.

In totaal deden farmaceutische bedrijven vorig jaar 7.800 keer een betaling aan een zorgverlening of -instelling. Van de ongeveer 1750 individuele zorgverleners die iets deden voor de industrie, deed meer dan de helft dat maar een keer. Nog geen 20 zorgverleners verleenden meer dan 10 diensten, terwijl 3 personen meer dan 20 klussen deden. Koploper was een zorgverlener met 32 klussen in een jaar tijd.

    • Karel Berkhout