Bussemaker gaat door met lijst topvrouwen

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat toch door met haar database van vrouwen die geschikt zijn voor topfuncties. Ze heeft daarmee lak aan de Tweede Kamer die eist dat de lijst verdwijnt. Vorige week nam de Kamer een motie aan van de VVD, die vindt dat zo’n databank concurrentievervalsend werkt. Ook zouden wervings- en selectiebureaus het werk al doen. Daar is Bussemaker het niet mee eens. Als er niet buiten de gebaande paden wordt gedacht, verandert er nooit iets, schreef zij gisteren in een brief aan de Kamer.

    • NRC