Boekenwurmen lezen om interessant te zijn

Mensen die minstens 18 boeken per jaar lezen of minstens 120 boeken bezitten, vinden het niet alleen fijn om te lezen, maar ook belangrijk om hun identiteit als ‘boekenwurm’ tegenover hun omgeving te bevestigen. Dat schrijven Duitse communicatiewetenschappers na onderzoek onder 600 ‘zware gebruikers van boeken’. In hun steekproef van zware gebruikers waren progressieven en jonge vrouwen (18-30 jaar) sterk oververtegenwoordigd. De vrouwen lazen meer dan mannen, maar mannen bezaten meer boeken .

    • NRC