UvA zet bezuinigingen door, protest tegen bestuur zwelt aan

Ontruiming Maagdenhuis en bezuinigingen zetten verhoudingen binnen universiteit op scherp.

De Universiteit van Amsterdam wil volgend jaar 16,5 miljoen euro bezuinigen om de kosten van ambitieuze nieuwbouwplannen buiten de binnenstad te betalen. Vooral bij de faculteiten Geesteswetenschappen en Rechtsgeleerdheid leidt dit tot financiële problemen.

Hans Amman, vicevoorzitter van het college van bestuur van de UvA en verantwoordelijk voor financiën en huisvesting, zegt dat de rechtenfaculteit nog vóór de zomer met een ingrijpend bezuinigingsplan moet komen, waarbij ruim tien procent van het budget moet worden ingeleverd. „Het gaat daar om een ombuiging van ongeveer vijf miljoen euro. De reorganisatie moet uiterlijk in 2017 zijn afgerond”, aldus Amman.

Daarmee komen de verhoudingen binnen de UvA verder op scherp te staan. Ook de ontruiming van het Maagdenhuis, dit weekeinde, zette kwaad bloed. De studenten hadden beloofd uiterlijk maandag te vertrekken, maar werden zaterdag hardhandig uit het gebouw verwijderd.

Het protest wordt nu geleid door medewerkers van Geesteswetenschappen, de faculteit waar in het najaar van 2014 een ingrijpend bezuinigingsplan werd gepresenteerd. Vandaag pleiten 175 van de circa 5.000 UvA-medewerkers (onder wie 28 professoren) onder aanvoering van hoogleraar Ewald Engelen in een ingezonden stuk in NRC Handelsblad voor het vervangen van het college van bestuur. Het merendeel van deze mensen werkt bij Geesteswetenschappen.

Er is geen geld voor inwilligen eisen

De naderende bezuinigingen maken duidelijk dat de UvA geen budget heeft om actievoerende studenten en docenten tegemoet te komen. Volgens Amman zit er alleen ruimte in een andere verdeling van geld tussen de verschillende faculteiten van de UvA, en biedt de begroting geen ruimte voor extra investeringen, behalve dan in nieuwe gebouwen.

Critici van het UvA-bestuur zeggen dat de universiteit haar academische beleid te veel door financiële motieven en vastgoedplannen laat bepalen. Maar volgens Amman levert het snijden in de bouwplannen nauwelijks iets op. Nieuwbouw of renovatie van de bestaande UvA-panden in de Amsterdamse binnenstad is volgens hem even kostbaar. Ook zijn er al verregaande afspraken gemaakt met banken, bouwers en de gemeente Amsterdam.

Bezetting extra kostenpost

De UvA verwacht het Maagdenhuis over twee weken weer in gebruik te kunnen nemen. Wrang is dat de zes weken durende bezetting een extra kostenpost van een half miljoen euro heeft opgeleverd, die moet worden terugverdiend. „Dat zijn kosten voor beveiliging, schoonmaak, herstelwerkzaamheden en medewerkers die moesten uitwijken naar een andere werkplek”, zegt een woordvoerder. UvA-medewerker Reijer Hendrikse noemt iedere euro schade er „één te veel”, maar volgens hem heeft het college de schade hoger voorgesteld dan die is.

Hans Amman zegt de komende maanden de dialoog te zoeken over hoe de bezuinigingen vorm krijgen. Dat is een uitvloeisel van de afspraken die de UvA heeft gemaakt tijdens de bezetting van het Maagdenhuis. De universiteit zegde toe dat studenten, docenten en medezeggenschapsorganen twee commissies mogen samenstellen voor onderzoek naar de bestuursstructuur en de financiële situatie van de UvA.

In reactie op de aangekondigde bezuinigingen zegt hoogleraar Engelen: „De UvA heeft haar kop met alle nieuwbouw in een financiële strop gestoken en zich vreselijk vertild aan haar vastgoedplannen. De vastgoedfinanciering vreet docenten op. Het lijkt mij niet dat dit bij een publiek gefinancierde universiteit hoort.”

Correcties en aanvullingen

Protest UvA

In Uva zet bezuinigingen door, protest tegen bestuur zwelt aan (13/4, p. 1) staat dat het protest nu geleid wordt door medewerkers van Geesteswetenschappen. De auteurs van het door honderden medewerkers ondertekende proteststuk, Ewald Engelen en Olav Velthuis, zijn van de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

Kousbroeklezing

De complete tekst van Niemands Meester, Niemands Knecht (11/4, O&D 8-9) de verkorte versie van de Kousbroeklezing van Tommy Wieringa staat in het literaire tijdschrift De Gids.

Zorg

Het citaat „We zitten al in een crisis, maar negeren het volledig” in Zo ziet de zorg er straks uit (11/4 p. 3) is niet van Leonard Witkamp maar van Lucien Engelen.

    • Merijn Rengers
    • Michiel Dekker