Kilometerheffing leidt tot verlies van welvaart

De voordelen van invoering van een algemene kilometerheffing wegen niet op tegen de nadelen. Dat stellen het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een vandaag verschenen studie. „Een vlakke heffing is alleen gunstig als de fileproblematiek zeer sterk toeneemt.”

Als automobilisten overal en altijd een aantal centen per kilometer betalen, leidt dat tot grofweg een kwart minder files. Er zal minder worden gereden, wat leidt tot minder vervuiling, geluidhinder en verkeersslachtoffers. Maar de voordelen daarvan zijn kleiner dan de nadelen; een daling van het autogebruik leidt tot „welvaartsverlies”. Het rijk krijgt minder inkomsten uit accijns en autobezitters zijn duurder uit: een heffing van bijvoorbeeld zeven cent per kilometer komt ongeveer overeen met een stijging van de benzineprijs met één euro per liter. Zij zullen daardoor minder mobiel zijn.

Andere vormen van prijsbeleid zijn evenmin gunstig. Zo is een heffing alleen op drukke wegen en in de spits „lastig uitvoerbaar”. Over andere oplossingen om files te bestrijden, spreken de planbureaus zich niet uit. Veel politieke partijen bepleitten eerder prijsbeleid, maar vijf jaar geleden werd een kabinetsplan voor rekeningrijden gestaakt na weerstand in de Kamer.

    • Arjen Schreuder