Walter Scott

Foto: JIM WATSON/ AFP

Dit is Walter Scott. Hij werd vermoord door agent Michael Slager. De video van de moord ging deze week de hele wereld over, en de hele wereld had het over de moord. Maar vooral ook over de video en of die wel of niet massaal gedeeld had moeten worden op sociale media. Het ging amper over Walter Scott zelf. Het is zijn nicht die de telefoon met zijn portret omhooghoudt.