Plechtig massatoerisme

De jonge Christine (Sylvie Testud) heeft MS en zit in een rolstoel. Ze gaat naar Lourdes, het bedevaartsoord waar jaarlijks vijf miljoen mensen komen in de hoop op een wonder, maar gelooft er niet zo in. Christine ziet het reisje vooral als een welkome afwisseling in haar eenzame bestaan. Regisseur Jessica Hausner koppelt in het op locatie opgenomen Lourdes consequent het verhevene aan het profane en ernst aan lichte ironie. Ze oordeelt niet. De toeschouwer mag zelf bepalen wat hij of zij vindt van de precies gecomponeerde shots die de massatoeristische kant van de plek benadrukken, waar in 1858 Maria zich in een grot openbaarde.