Close met Joop, maar dat was toen

Zijn voorganger Joop Munsterman liet de club in crisis achter. Maar de nieuwe voorzitter Aldo van der Laan wil niet terugkijken.

Aldo van der Laan (rechts) in een onderonsje met voorganger Joop Munsterman bij een thuisduel vorig seizoen.
Aldo van der Laan (rechts) in een onderonsje met voorganger Joop Munsterman bij een thuisduel vorig seizoen. Foto Pics United

FC Twente is „een club geweest die heel lang heeft proberen vol te houden dat het glas half vol was”. Zo zou je het kunnen uitdrukken. Het eufemisme kwam van Aldo van der Laan, die de kwalificatie ‘wanbeleid’ niet wenste over te nemen van een journalist. Immers, mocht daar sprake van zijn geweest, ja, dan is zijn rol nagenoeg onhoudbaar als nieuwe voorzitter van FC Twente. Hij was immers al die jaren de belangrijkste man bij de club na Joop Munsterman.

Van der Laan belegde vrijdagmiddag met de recent tot het bestuur toegetreden financieel directeur Gerald van den Belt een persconferentie om nader in te gaan op de financiële positie van de club en de tweede straf van drie punten die Twente dientengevolge heeft gekregen van de KNVB. Maar wat domineerde was de vraag naar wat en hoeveel Van der Laan allemaal wist van het mismanagement, laat het dan wanbeheer heten, onder leiding van de vorige week vertrokken Munsterman.

Dit naar aanleiding van een publicatie in dagblad Tubantia waarin Munsterman „misleiding” wordt verweten door twee collega-commissarissen van Van der Laan. Maar de opvolger en voormalig rechterhand van Munsterman, ondernemer in de vleessector met een vermogen van ruim 100 miljoen euro, wil dóór met de club. Vuile was is er, zei Van der Laan, „maar bij terugkijken is de club nu niet gediend”. Hij riep op tot „rust en eenheid”.

Daar dachten de twee collega-commissarissen, Joop de Winter en Hennie ter Hag, kennelijk anders over toen ze afgelopen donderdag in Tubantia voormalig voorzitter Munsterman betichtten van misleiding. De Winter voelde zich „besodemieterd” want „uit elke lade in de Grolsch Veste komt nu een door Joop gemaakte afspraak of overeenkomst tevoorschijn waarvan wij niets wisten”.

Van der Laan zei in reactie daarop slechts dat er „geen lijken meer in de kast liggen”. Van der Laan gaf toe, opnieuw, dat hij wel wist van de contractverlenging die Munsterman in een mondeling akkoord met hoofdtrainer Alfred Schreuder zou hebben beklonken. Daarmee heeft de club tot 2019 zich aan Schreuder gekoppeld, tegen een oplopend salaris tot naar verluidt 8 ton. Munsterman zou dergelijke besluiten eerst moeten voorleggen aan de raad van commissarissen. Daarom werd de rechtsgeldigheid van de contractverlenging, die al voor afgelopen zomer overeengekomen zou zijn, deze week door de commissarissen Ten Hag en Winter in twijfel getrokken.

Maar in Van der Laans nadrukkelijke voornemen om niet stil te staan bij het verleden, stierf ook de mogelijkheid om helderheid te scheppen in de kwestie rond het contract en wie wanneer van wat wist. In het algemeen stelde Van der Laan: „Ik was closer met hem [Munsterman] dan mijn overige commissarissen waren, maar ik was geen statutair directeur. Ook ik was dus afhankelijk van informatie die mij werd aangeleverd.”

Van der Laan beaamde dat het er niet gezelliger op geworden is in het bestuur. Maar dat is het dezer dagen „sowieso niet”. Over de verschillende opvattingen over de rol van Munsterman „zullen wij als commissarissen in gesprek moeten gaan”. Maar daarover naar buiten treden? „De waarheid weten we intern allemaal, maar omdat te delen met mensen van buiten – ik zie niet in wie daar beter van wordt.”

De opmerkingen van zijn twee collega-commissarissen in de regionale krant hadden onder meer tot gevolg dat hoofdsponsor XXImo een aanleiding vond voor een persbericht waarin het bedrijf – goed voor ongeveer 2 miljoen per seizoen – onderschreef ook misleid te zijn. Van der Laan hekelde het „solistische” optreden van de sponsor, die reeds had aangegeven niet door te zullen gaan volgend seizoen. „Wij zijn allang in gesprek met potentiële opvolgers”, aldus de Twente-voorzitter.

Van den Belt stelde vast dat de neuzen binnen de club dezelfde kant op staan. Dat zou kunnen, maar in de omgang met het recente verleden tekent zich duidelijk een scheuring af in de top van het management bij Twente. Grofweg tussen degenen die Munsterman de toedracht van de ontstande crisissituatie in de schoenen schuiven, en zij die milder zijn in hun oordeel.

Van der Laan is kwetsbaar door zijn nauwe verwevenheid met het beleid van Munsterman. Samen vormden zij de drijvende krachten in het managementteam van FC Twente, een effectieve twee-eenheid die de club veel moois bracht: stadionuitbreiding, de landstitel in 2010 en slagvaardigheid bij transfers. Samen met een groep financiers brachten zij nu en dan geld in, waar nodig. Niettemin kon er de afgelopen jaren een situatie ontstaan waarbij door het gebrek aan interne financiële controle het voortbestaan in acuut gevaar kwam.

Maar voor faillissement bestaat geen concrete vrees, aldus Van den Belt en Van der Laan. De laatste staat bovendien met een groep financiers nog steeds garant voor het uitbetalen van salarissen en het dekken van tekorten. „Dat is overigens niet uniek in de voetbalwereld en zeker niet in de maanden maart en april. Je hebt dan als club amper inkomsten, alleen maar uitgaven”, zei Van der Laan.

Het asgrauwe gezicht van Van der Belt had dan ook weinig met zorgen over de toekomst te maken, maar alles met de voorbije week van slechtnieuwsgesprekken. Achttien mensen (circa tien procent van het totaal aan fte’s) werd gezegd dat FC Twente niet met hen verder gaat. Onder hen de prominente clubmannen Evert Bleuming en Jan van Staa, die in het deze week opgeheven scoutingsapparaat werken. Van der Laan: „Een zakelijke mededeling die een hele emotionele impact heeft. Dit zijn echte FC Twente-mensen. Wij hopen weer met ze aan tafel kunnen als alles ingedaald is. Dat ze het gevoel voor de club kunnen behouden.”