‘Ik durf te zeggen: het is hier veilig’

Directeur Corbulo College

Hoe kijkt hij terug op de dodelijke steekpartij van vorig jaar?

Harde jongensstemmen schallen door de hal van het Corbulo College in Voorburg. In de aula wachten groepjes jongens, onrustig leunend op hun stoelen, tot hun les begint. Op een vrijdagmiddag in oktober vorig jaar kwam hier een hevig bloedende leerling vanaf het schoolplein naar binnen rennen. De 15-jarige Wesley was net met een mes in zijn nek gestoken door zijn 16-jarige klasgenoot Anthony. Wesley overleed in de armen van de zorgcoördinator. Anthony stond gisteren en vandaag voor de jeugdrechter, die de zaak achter gesloten deuren behandelt. Het Openbaar Ministerie eiste vanmorgen 20 maanden jeugddetentie en jeugd-tbs wegens moord.

De steekpartij had grote impact. Leerlingen en docenten zagen het gebeuren. Bovendien zou de dader jarenlang gepest zijn – al waren die ruzies volgens het OM te wijten aan zijn eigen gedragsproblemen.

Wat doe je als school na zo’n incident? Wat bespreek je met leerlingen? En hoe ga je om met het beschadigde imago van je school?

Al snel werd psychologische hulp geregeld. Leerlingen en docenten kregen individuele begeleiding.

De dag na het incident was er al een bijeenkomst waar leerlingen en ouders elkaar en hulpverleners konden spreken. Maandag begon de schooldag in de aula met een minuut stilte, waarna leerlingen in hun mentorgroepen konden napraten.

Leerlingen leken niet zo veel behoefte aan gesprekken te hebben. Directeur Kees van der Zweep: „Het zijn pubers. En ook nog eens jongens – dit is een technische school. Ze gaan het liefst over tot de orde van de dag. Ze zeggen: we hebben er nu al genoeg over gepraat.”

Ook de rechtszaak tegen Anthony wordt nu in de klassen besproken. „Over wat het nou inhoudt, zo’n rechtszaak. Hoe dat gaat, wat de rol van de advocaat is. En we hebben alle ouders een brief gestuurd dat de media er waarschijnlijk weer aandacht aan zullen besteden, en dat het goed is om erover te praten met je kind.”

Na de steekpartij vroegen ouders of de school wel veilig is. Van der Zweep: „Dat was een lastige vraag. Als je zegt dat dit een hele veilige school is, zeggen ze: ja, maar er is net wel wat gebeurd, hè. Dan kan ik alleen vertellen wat we allemaal doen.” De mentoren hebben een rol. Er is de ‘Corbulo watch’ waarbij leerlingen zelf toezicht houden. En kluisjescontroles. „Ik durf best te zeggen dat we een veilige school zijn.”

En het pesten dan? De moeder en advocaat van Anthony vertelden erover in de media. En een Haagse judoschool bevestigde dat Anthony „vier à vijf jaar geleden” judolessen volgde, om weerstand te kunnen bieden.

Van der Zweep zegt dat in het logboek dat docenten over hun leerlingen bijhouden, geen aanwijzingen stonden dat Anthony gepest werd. Op vorige scholen speelde het misschien wel, „maar hier niet”, zegt Van der Zweep. „Hij is wel snel boos, en hij kon lastig omgaan met autoriteit, maar eigenlijk ging het heel goed hier. Ook al klinkt dat gek in het licht van wat er gebeurd is.”

Pas de dinsdag voor het incident kreeg de school het eerste signaal van pesten, volgens de directeur. Anthony was na zijn bijbaantje bij de Albert Heijn opgewacht en bedreigd door een aantal jongens, onder wie twee schoolgenoten. „Toen heb ik gezegd: dan gaan we gelijk om de tafel.” Het gesprek werd ingepland voor donderdag – de dag voor de steekpartij – maar toen meldde Anthony zich ziek.

Volgens Van der Zweep vroegen weinig ouders naar hoe zijn school omgaat met pesten. „Ik denk omdat ouders al van hun kinderen horen of ze gepest worden. Als ze het niet horen, hoeven ze het niet aan ons te vragen.”

Het imago van de school lijkt wel een knauw te hebben gekregen. Het aantal aanmeldingen is ongeveer gehalveerd, zegt Van der Zweep. De naam ‘Corbulo College’ blijft verbonden aan de steekpartij. „Dat voelt onrechtvaardig”, zegt Van der Zweep. „Als ik me verplaats in ouders, snap ik dat je die gedachte hebt. Maar aan de andere kant denk ik: het had op elke school kunnen gebeuren.”

Sommige scholen veranderden hun naam na een geweldsincident. Gaat het Corbulo dat ook doen? „Het Corbulo blijft bestaan, maar misschien onder een andere naam.” Van der Zweep benadrukt dat de toekomstplannen – inclusief de naamsverandering – al besproken werden voor de steekpartij. Maar: „De naam is besmet, dus misschien moet je daar vanaf.”

    • Christiaan Pelgrim