Mogelijk meer stadsparken

Het college gaat nog dit jaar onderzoeken waar mogelijkheden zijn voor nieuwe stadsparken of uitbreiding van bestaande. Dat is een van de plannen die staan in de conceptagenda Groen van wethouder Abdeluheb Choho (D66). Locaties die genoemd worden zijn Havenstad (als uitbreiding van het Westerpark), het Zeeburgereiland, de Schinkelhoek en het Marineterrein.