De filosofie van eigendom en vrijheid, Zorbás de Griek en Wikileaks in Australië

Vandaag in de Boekenbijlage, die wekelijks op vrijdag in het hart van NRC Handelsblad verschijnt: over eigendom en vrijheid, de biograaf van Franz Kafka, de genomineerden voor de Woutertje Pieterse Prijs, Zorbás de Griek, Wikileaks in Australië en de biografie van verzetsstrijdster en dirigente Frieda Belinfante.

Kunnen mensen wel vrij en gelijk zijn?

Piketty heeft de materiële ongelijkheid in de wereld aan de orde gesteld. Wat dacht een 19de-eeuwse filosoof als Proudhon over eigendom? En is bezit onontkoombaar, omdat de mens is wie hij is, zoals de Britse filosoof John Gray stelt? Door Arnold Heumakers. Lees meer.

Interview: ‘Kafka licht de mens door met een röntgenblik’

kafka
De Duitse schrijver Rainer Stach voltooide zijn driedelige Kafka-biografie. Veel raadsels helderde hij op. ‘Kafka heeft zichzelf zijn grote afstandelijkheid altijd verweten. Hij kreeg er het gevoel door dat hij niet echt leefde.’ Door Piet de Moor. Lees meer.

Column: De laatste Vroman lees je het liefst achterstevoren

Arjen
Ik weet niet of ik de honderd haal, maar zo niet, vier dat dan toch maar.’ Dus werd er afgelopen dinsdag een door Jeroen Henneman gemaakt drie meter hoog stalen beeld van Vroman naar het dak van de Chocoladefabriek in Gouda getakeld, wat je meteen doet denken aan een van de gedichten uit Die vleugels II.Door Arjen Fortuin. Lees meer.

Jeugdliteratuur: ik zag twee beren hutspot koken

Morgen wordt de Woutertje Pieterse Prijs uitgereikt voor het beste literaire kinderboek. Honderd uur nacht van Anna Woltz kan straks drie prijzen winnen voor het beste kinderboek. Heeft Woltz een gouden ei gelegd, of is er meer aan de hand in de hoogste regionen van de kwaliteitsjeugdboeken? Door Thomas de Veen. Lees meer.

Recensie: Stort je op wijn, werk en de liefde

zorba!
Nikos Kazantzakis’ Leven en wandel van Zorbás de Griek uit 1959, waarop de vermaarde speelfilm Zorba de Griek is gebaseerd, leest nog altijd als een sprankelende filosofische roman. Vooral dankzij de onvergetelijke vitaliteit van titelheld Zorbás. Door Marco Kamphuis. Lees meer.

Recensie: De wraak van Australië

Niemand bedacht dat Julian Assange als Australiër wraak wilde nemen op de rol die Amerika zich in 1975 toe-eigende in Australië. Wat er toen precies gebeurde, legt Peter Carey in zijn dertiende roman Amnesie uit, waarin hij de Wikileaks-affaire verwerkt en deze benadert vanuit Australisch perspectief. Door Toef Jaeger. Lees meer.

Recensie: Omringd door wegkijkers

Fried belinfante
Dat Frieda Belinfante 90 jaar werd, is gezien de risico’s die ze in de oorlog liep, een wonder. Ze bracht het tot eerste dirigente van een professioneel orkest in Nederland, en later in Amerika. Een schitterend vergeten leven. De eeuw van Frieda Belinfante van Toni Boumans is een bijzonder levendige biografie van een moedige, vrijgevochten vrouw die in het verzet zat en muzikaal carrière maakte in de VS. Door Bernard Hulsman. Lees meer.

    • Arnout le Clercq