Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Lifestyle

Chassidische Legenden

In dit Werkmanjaar duiken meer andere, aardige publicaties op. In de oorlog maakte Werkman de serie sjabloondrukken die nog altijd in één adem met zijn naam wordt genoemd: Chassidische Legenden, twintig rijk gekleurde, figuratieve bladen, in suites van tien, die met sjablonen, rollen en stempels tot stand kwamen. Het liefdevol uitgegeven boekje Onder de weg en over de locht opent met een achtergrondverhaal over de oorsprong van deze legenden, gaat verder met gedichten van de Groninger Jan Siebo Uffen – ze corresponderen met de titels van Werkmans prenten en met de teksten uit Martin Bubers boek Die Legende des Baalschem – en het sluit af met een cd waarop Uffens poëzie in het Gronings wordt voorgelezen, begeleid met zang en met muziek van Ellen Dijkhuizen. Dankzij filosoof Buber (1878-1965) zijn de mystieke vertellingen van de Oost-Europese, traditioneel ingestelde Chassiden tot het Westen doorgedrongen. ‘Chassid’ is afgeleid van ‘chesed’, iemand die betrokken is bij het welzijn van de wereld, een vrome gunsteling. Op de linker pagina’s in het boekje staan Werkmans sjabloondrukken. En in het nawoord geeft Uffen korte toelichtingen op de legenden, waarin de wijze meester Baalschem optreedt. Die compacte teksten nodigen vooral uit Bubers boek met de wonderbaarlijke en duistere verhalen te gaan lezen.