Brieven

Voor het karretje van Israël

VVD-fractieleider Zijlstra maakt een negatieve analyse van de deal die – na jarenlange onderhandelingen – gemaakt is tussen Iran, de Hoge Vertegenwoordiger van de EU, alle permanente leden van de Veiligheidsraad plus Duitsland (8/4). Je moet maar durven! Zijlstra begint al met technische onzin, zoals de verrijking van plutonium. Hij zegt 5000 ‘verrijkingsinstallaties’, maar bedoelt ultracentrifuges waarvan we er in Nederland al meer dan 100.000 hebben (betere). Heeft Zijlstra dan niet door dat Iran akkoord is gegaan met een ingrijpende inperking van zijn uraniumverrijkingscapaciteit, dat potentiële plutoniumproductie vrijwel onmogelijk is geworden en dat Iran akkoord is gegaan met ingrijpende inspecties. Dat die inspecteurs gedurende een jaar niet zouden zien dat er gerommeld wordt, is onzin en een ernstige belediging voor het Internationaal Atoom Agentschap. De leider van de grootste coalitiefractie heeft zich volledig voor het karretje laten spannen van Israël en Amerikaanse Republikeinen zonder zelf een echte analyse te maken van wat er is afgesproken. Gelukkig geeft de cartoon boven Zijlstra’s verhaal precies weer waar het om gaat: de hypocrisie van Israël met zijn tientallen operationele kernwapens.

Omroep en ouderen

Komrijs treurbuis is terug

NPO-directeur Frans Klein heeft gesproken. De wet van de grote getallen is uitgangspunt voor het bestaansrecht van programma’s, kwaliteit niet. En dat wordt met droevige redeneringen onderbouwd. Bijvoorbeeld Pauw. Als dat de laatste tijd niet zo’n 700.000 kijkers had getrokken dan had het zijn laatste tijd gehad. Daarnaast baart de gemiddelde leeftijd van de kijkers naar Pauw Klein ook wat zorgen. Die is met 56 jaar te hoog. Dit riekt naar leeftijdsdiscriminatie. Op grond van dat ridicule criterium zou er geen geld meer moeten gaan naar het Koninklijk Concertgebouworkest. En dan legt ook Bachs Mattheüs Passie het af tegen het spektakel van The Passion. Bach dan maar schrappen? Baart het de heer Klein ook zorgen dat de gemiddelde leeftijd van K3-concertbezoekers ver beneden de 20 ligt? Wat mij zorgen baart is dat beleidsbepalers als de heer Klein enkel oog lijken te hebben voor kwantiteit waar het toch eerder om kwaliteit zou moeten gaan. Komrijs treurbuis herleeft.

Lowie Gilissen

    • Arend Meerburg
    • Lowie Gilissen