Studentenprotest raakt versplinterd

Maagdenhuisbezetters lijken verdeeld tussen gematigden en radicalen. ‘Hardere acties’ op komst.

Actievoerder van het eerste uur Jaap Oosterwijk, tevens student politicologie, kondigt staand voor het Maagdenhuis „hardere” acties aan. „We brengen het protest naar de faculteiten.”
Actievoerder van het eerste uur Jaap Oosterwijk, tevens student politicologie, kondigt staand voor het Maagdenhuis „hardere” acties aan. „We brengen het protest naar de faculteiten.” Foto Evert Elzinga/ANP

Met serieuze blikken stappen de bezetters van het Maagdenhuis om 7.45 uur het bordes op. Na zes weken zal hun ‘De Nieuwe Universiteit’ laten weten dat ze het bestuurspand van de Universiteit van Amsterdam zullen verlaten. De onderhandelingen met het bestuur over meer democratie hebben effect gehad. Toch?

Maar als het lawaai van de veegwagen op het Spui is verstomd, zeggen de bezetters iets anders. Vanaf maandag zullen ze hun protest op „een andere, hardere manier” voortzetten. De breuk met het bestuur is „definitief” en „onherstelbaar”. Of ze het Maagdenhuis verlaten? Daar is geen ja of nee op te antwoorden.

De woordvoerder van de UvA is verbaasd en teleurgesteld. „We hadden gisteravond een akkoord bereikt.” Hij kan niet anders bedenken dan dat harde actievoerders bij terugkomst in het Maagdenhuis de plannen hebben veranderd. Kiest de UvA nu alsnog voor juridische stappen? „Daar moeten we ons op beraden.”

Ook een van de protesterende studenten is verbaasd. Hij was ’s avonds nog bij de general assemblee geweest, het vaste overleg tussen de bezetters, maar heeft thuis geslapen. „Dit is niet de toon waarop ik ben weggegaan.” Hij pakt zijn fiets en vertrekt.

Veel helderheid scheppen de bezetters niet. Wel in hun mening over het bestuur. Dat heeft „studenten, docenten en de academische gemeenschap proberen te intimideren”, zegt Rudolf Valkhoff, docent algemene cultuurwetenschappen en bezetter van het eerste uur. „Het bestuur heeft minachting getoond voor de oprechte wens van de academische gemeenschap te komen tot een constructieve oplossing.”

De bezetters houden komend weekeinde het Festival of Science and Humanities in het Maagdenhuis. Misschien vertrekken ze daarna, misschien niet. „Sommigen zullen hun protest niet meer hier willen voeren, anderen wel”, zegt student Jaap Oosterwijk, een van de gezichten van de bezetting. Ook is niet duidelijk wat de nieuwe acties inhouden. Oosterwijk: „We brengen het protest naar de faculteiten. Daar laat ik het nu bij.”

Met de verklaring zijn dagen van onderhandeling tussen bestuur, studenten, docenten en medezeggenschapsorganen tenietgedaan. Oosterwijk zegt dat van een akkoord „nooit sprake” is geweest. Zo wilde de UvA volgens hem niet tegemoetkomen aan de wens dat studenten een ruimte houden in het Maagdenhuis.

De UvA-woordvoerder laat het concept van een verklaring van de UvA zien, met de voorwaarden voor beëindiging van de bezetting. Dat zijn onder meer geen juridische stappen tegen de betrokkenen, de voornemens voor meer inspraak voor studenten en docenten en – onderaan – genderneutrale toiletten in het Maagdenhuis.

Hoe nu verder? De UvA moet kiezen tussen afwachten of ontruimen, de bezetters lijken uiteen te vallen in gematigden en radicalen. Of zoals Oosterwijk zegt: „Iedereen is betrokken op een andere manier.”

    • Michiel Dekker