‘Spreiding cultuur blijft taak minister’

Stedelijke regio’s het voortouw geven in het cultuurbeleid vindt de minister geen goed idee. „Dat gaat mij echt te ver.”

Minister Jet Bussemaker nam het advies vanochtend in het Haagse Korzo Theater in ontvangst.

De Raad vraagt u 29,5 mln euro aan tijdelijke maatregelen permanent te maken. Gaat u dat doen?

„Ik heb al gezegd dat het regeerakkoord niet voorziet in extra middelen voor cultuur. Verder kan ik er nu niets over zeggen. In juni kom ik met mijn uitgangspuntenbrief.”

Maar gaat u er in de zomer, bij de begrotingsgesprekken, het gesprek over aan in het kabinet?

„Als ik daar nu iets over zou zeggen, zou ik dat gesprek bij voorbaat al verloren hebben.”

Wat vindt u van het voorstel om stedelijke regio’s het voortouw te geven in de subsidieprocedure?

„Dat gaat mij echt te ver. Ik vind het niet erg om over de toekomst na te denken, dat had ik de Raad ook gevraagd. En ik wil ook graag nadenken over hoe overheden het beleid beter op elkaar kunnen afstemmen, en hoe instellingen en regio’s zich cultureel beter kunnen profileren. Maar ik moet wel mijn verantwoordelijkheid waar kunnen maken om te zorgen voor een hoogwaardig cultuuraanbod dat is verspreid over het hele land.”

Wat is uw vrees?

„Als je deze decentralisatie te sterk doorvoert, kun je verlies van pluriformiteit krijgen en ongewenste concurrentie tussen regio’s. Ik kan het niet helemaal aan de steden overlaten om te beslissen of ze wel of geen orkest willen hebben, en of dat orkest dan wel of niet aan cultuureducatie moet doen. Want cultuureducatie is een speerpunt in mijn beleid, dus daar moeten álle orkesten aan doen.”

Vindt u dat culturele instellingen allemaal aan dezelfde criteria moeten blijven voldoen, bijvoorbeeld aan de eigen inkomstennorm? De Raad wil daar flexibeler mee omspringen.

„Ik wil meer ruimte voor een eigen profiel van instellingen, ze hoeven niet allemaal door hetzelfde hoepeltje te springen. Maar ik wil nog wel lijnen uitzetten. Hoe je daartussen een evenwicht vindt, dat is een vraag waar ik in juni op terugkom.”

De Raad loopt met de opname van een orkest voor lichte muziek vooruit op een verbreding van het bestel. Vindt u ook dat er meer ruimte moet worden gemaakt voor genres buiten de traditionele canon?

„Je hebt als overheid een verantwoordelijkheid te beschermen wat kwetsbaar is, ook als de bezoekersaantallen van bijvoorbeeld klassieke muziek dalen. Tegelijk is het ongewenst als het Metropole Orkest omvalt. Ook hier gaat het om de balans.”

    • Daan van Lent
    • Claudia Kammer