29 miljoen geadviseerd tegen verschraling cultuursector

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker, rechts voorzitter van de Raad voor Cultuur Joop Daalmeijer.
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker, rechts voorzitter van de Raad voor Cultuur Joop Daalmeijer. Foto ANP / Jerry Lampen

De Raad voor Cultuur wil dat de Rijksoverheid in de volgende subsidieperiode 29,5 miljoen euro extra uittrekt voor de cultuursector. Daarbij gaat het vooral om het structureel reserveren van geld dat cultuurminister Jet Bussemaker (PvdA) al had vrijgemaakt om knelpunten te bestrijden.

Dat blijkt uit het advies over de volgende kunstenplanperiode Agenda Cultuur, 2017-2020 en verder, dat de Raad voor Cultuur vanmorgen aan Bussemaker heeft overhandigd. De cultuurbegroting bedraagt nu 740 miljoen euro. De Raad pleit voor extra geld voor talentontwikkeling, verbetering van de positie van kunstenaars op de arbeidsmarkt, voor festivals en om onder meer het Tropenmuseum, het Metropole Orkest en opleidingsinstituten als de Rijksakademie op de begroting te houden.

De raad stelt niet voor om de gevolgen van de harde bezuinigingen van het vorige kabinet te repareren. Wel constateert de raad dat veel culturele instellingen interen op hun eigen vermogen en dat cultuurfondsen zoals het Fonds Podiumkunsten en het Mondriaan Fonds hun reserves aanspreken om subsidieregelingen in stand te houden. Die uitholling van de rijkscultuurbegroting baart de raad zorgen, schrijft hij in het advies. Verder wil de raad wel af van “rigide prestatienormen”, zoals de eigen inkomstennorm, waaraan het vorige kabinet sterk hechtte.

Cultuurbeleid meer bij regio’s neerleggen

Het initiatief voor cultuurbeleid wil de raad in de toekomst veel meer bij stedelijke regio’s leggen. Gemeenten geven ruim twee keer zoveel als het Rijk uit aan cultuur en proberen steeds meer een eigen profiel daarin te ontwikkelen. Vanaf 2021 zouden stedelijke plannen leidend moeten zijn voor de verdeling van financiële middelen. Dat moet leiden tot meer maatwerk, dat inspeelt op de identiteit en behoeften van de inwoners, zo stelt de raad.

Het Rijk moet in dat model ontstane witte vlekken invullen als er belangrijke culturele voorzieningen ontbreken of dreigen weg te vallen in een regio, en ook instellingen financieren die vooral internationaal opereren. Minister Bussemaker vindt het voorstel om de steden het voortouw te geven te ver gaan. In een reactie op het advies zegt ze:

“Dan kun je verlies van pluriformiteit krijgen en ongewenste concurrentie tussen regio’s.”

Of Bussemaker bij het kabinet het gesprek aan wil gaan over extra geld, wil de minister niet zeggen.

Lees meer vanmiddag in NRC Handelsblad.