Kamer wil geen lijst met topvrouwen

De Tweede Kamer heeft gisteren een motie aangenomen voor het stopzetten van een database van vrouwen die geschikt zijn voor topfuncties. De lijst is de laatste poging van Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (PvdA), om een vrouwenquotum in Nederland te voorkomen. De motie was ingediend door de VVD, die vindt dat een dergelijke databank concurrentievervalsend werkt. Bovendien zouden wervings- en selectiebureaus dit zelf ook al doen. Op de lijst stonden ongeveer driehonderd namen, die voornamelijk waren verzameld met de hulp van commissarissen die vrouwelijke kandidaten aanleverden. Omdat het hier een motie betreft, is de stemming van de Tweede Kamer niet dwingend. Het is nog niet duidelijk of de minister de lijn van het parlement zal volgen. Volgens de minister is de lijst tot nu toe succesvol.

    • NRC