Pas op, Maagdenhuis is door beroepsactivisten gekaapt

Foto Remko de Waal / ANP

De Maagdenhuisbezetting is in handen geraakt van beroepsactievoerders die geweld niet schuwen, meent het Amsterdamse VVD-raadslid Dilan Yesilgoz.

Ik ben de dochter van twee diehard activisten. Zo. Ik heb het gezegd. Sterker nog, ik heb, hoop ik, ook het activistenbloed door mijn aderen stromen. Opkomen tegen onrecht, inzetten voor mensenrechten, strijden voor gelijkheid; het zijn mijn drijfveren om de politiek in te gaan, om stukken te schrijven, om de straat op te gaan en te demonstreren. Je niet neerleggen bij de norm, maar je altijd inzetten voor iets beters. Niet alleen voor jezelf of voor je eigen familie, maar ook voor ‘de ander’, wie dat ook moge zijn.

Elke samenleving heeft activisten, vrijwilligers, idealisten en demonstranten nodig en dat niet alleen. Ook heeft elke samenleving burgers nodig die af en toe tegen de gevestigde orde aanschoppen om veranderingen af te dwingen in de vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid. Rechtssocioloog Kees Schuyt plaatst dergelijk verzet midden op de lijn tussen legale protestvormen en revolutionair verzet en verbindt hier een aantal kenmerken aan als geweldloosheid, respect voor de rechten van de ander, meewerken aan arrestatie en vervolging en dat de handeling weloverwogen is.

Dit in principe altruïstisch geweldloos verzet is een belangrijke corrigerende randvoorwaarde voor onze democratische rechtsstaat, zoals de geschiedenis ons meerdere malen heeft geleerd. Onze Westerse beschaving dankt zijn fundamenten aan deze activisten die op cruciale momenten in de geschiedenis invloed hebben uitgeoefend.

Actievoeren en burgerlijke ongehoorzaamheid horen echter niet alleen tot de geschiedenis. Vandaag de dag, met name in Amsterdam, is actievoeren op zowel legale als illegale wijze nog steeds actueel. De meesten van de actievoerders doen dit door te demonstreren, te schrijven of door het ervaren onrecht op een andere, vreedzame wijze aan te kaarten. Daarmee maken ze gebruik van hun burgerlijke rechten, iets waar we in Nederland trots op kunnen zijn. Maar er is ook iets anders gaande.

Lees verder (€)