Aspergeteelt neemt fors toe

Traditioneel start het aspergeseizoen op de tweede donderdag in april. Foto Thinkstock

De teelt van asperges in Nederland is fors gestegen. Het aspergeareaal is in de afgelopen vijftien jaar met bijna 60 procent toegenomen. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Morgen, de tweede donderdag van april, begint traditioneel het aspergeseizoen. De totale oppervlakte van 3.300 hectare aspergegrond van vorig jaar leverde 18 miljoen kilo asperges op – een verdrievoudiging ten opzichte van de jaren vijftig. De Limburgse zandgrond is koploper met een aandeel van 61 procent, gevolgd door Noord-Brabant dat 34 procent van het Nederlandse aspergeareaal bezit. Van de 18 miljoen kilo belandt eenvijfde op de buitenlandse markt. Duitsland, Frankrijk en België zijn de grootste afnemers. Voor Limburg is het nabije Duitse Ruhrgebied een belangrijke afzetmarkt. Het aspergeseizoen loopt tot 24 juni, of Sint Jan, de geboortedag van Johannes de Doper. (NRC)