De deurwaarder die niks meeneemt

Wie? Een toegevoegd kandidaat deurwaarder versus GGN Mastering Credit

Wat? Ontslagzaak

Waar? Kantonrechter Maastricht

Wanneer? 17 maart 2015

Illustratie Lotte Klaver

Waarom

Een toegevoegd kandidaat deurwaarder verricht deurwaarderswerkzaamheden voor een door de Kroon benoemde deurwaarder. Die werkzaamheden zijn bijvoorbeeld het beslag leggen op het loon van wanbetalers of zelfs het beslag leggen op roerende goederen van wanbetalers. In dat laatste geval neemt een deurwaarder de inboedel van een wanbetaler mee. De toegevoegd kandidaat deurwaarder in deze zaak heeft dit geweigerd sinds hij in 2009 in dienst kwam van GGN. Hij zegt dat hij hiervan was vrijgesteld. Ook vindt hij dat het beslag leggen op goederen geen nut heeft, hij heeft gewetensbezwaren en hij vindt dat hij volgens de gedragsregels geen druk mag uitoefenen door maatregelen aan te kondigen die hij niet zal nemen (er wordt nogal eens gedreigd met het innemen van goederen, in de hoop dat mensen dan betalen, zonder dat de goederen daadwerkelijk worden ingenomen).

De eis

GGN vindt dat de man binnen zijn functie ook echt beslag moet leggen op roerende goederen. Nu komt al dat werk aan op zijn vier collega’s in het team. Toen hij bleef weigeren is hem per brief gezegd: „Onderdelen van werk kunnen persoonlijk altijd minder leuk worden gevonden, maar dat is geen reden om met een beroep op gewetensbezwaren bepaalde functietaken te weigeren.” Die formele waarschuwing had geen effect. Na verdere waarschuwingen heeft GGN voorgesteld de arbeidsovereenkomst te beëindigen, dat weigert de toegevoegd kandidaat gerechtsdeurwaarder, vandaar dat de kantonrechter zich buigt over het ontslagverzoek.

De uitspraak

De kantonrechter slaat er de functieomschrijving en de arbeidsovereenkomst op na en ziet overal dat de toegevoegd kandidaat gerechtsdeurwaarder gewoon beslag moet leggen op goederen als dat van hem wordt gevraagd. Hij kan niet bewijzen dat hij daar psychische klachten door krijgt of dat hij was vrijgesteld van die taak. Van de kantonrechter mag de arbeidsovereenkomst per 1 april 2015 worden ontbonden. Omdat de man in 2016 met pensioen zou gaan, krijgt hij van de kantonrechter in dat geval een ontslagvergoeding van 10.000 euro mee.

    • Alex van der Hulst