Waarom vleeshandelaar Willy Selten 2,5 jaar de cel in gaat

Foto ANP
Update: vleeshandelaar Willy Selten (45) is veroordeeld tot tweeënhalf jaar celstraf. Er was vijf jaar geëist. De rechter gelooft niet dat het paardenvlees per ongeluk tussen het rundvlees is terechtgekomen, zoals Willy Selten heeft beweerd.

Vandaag doet de rechter in Den Bosch uitspraak tegen vleeshandelaar Willy Selten (45). Hij kocht tussen 2011 en 2013 paardenkarkassen in, beende ze uit en sloeg ze op, om ze vervolgens als rundvlees te verkopen - aldus de officier van justitie. Die eiste vijf jaar cel tegen Selten wegens valsheid in geschrifte.

Vijf vragen over de zaak:

1. Wat zegt de officier van justitie?

De officier eiste twee weken geleden een vrij forse straf vanwege de omvang van de zaak – het gaat om zeker 330 ton paardenvlees en ruim vijfhonderd afnemers in Europa – maar vooral omdat de consument is “misleid” en diens vertrouwen “op grove wijze is geschaad”. Bovendien is de reputatie van Nederland als vleesexporteur ernstig beschadigd. Daarbij had Selten volgens de officier maar één motief: geld. Paardenvlees is goedkoper dan rundvlees.

Ook internationaal was er veel ophef:

Ze voerde aan dat vlees waarvan de herkomst niet duidelijk is, volgens de wet per definitie als onveilig moet worden beschouwd. En omdat de papieren van een paard makkelijk te vervalsen zijn, is paardenvlees bijzonder fraudegevoelig. Bovendien is in tenminste één paardenkarkas dat door Selten is versneden fenylbutazon aangetroffen. Dat diergeneesmiddel is niet geschikt voor menselijke consumptie.

2. Wat zegt Willy Selten zelf?

Dat hij al die jaren niet wist dat zijn bedrijf paardenvlees als rundvlees verkocht. “Ik ben me rot geschrokken”, zei Selten tijdens de rechtszitting. Volgens hem waren de paardenkadavers hem opgedrongen door leveranciers. Hij heeft er een stuk of duizend verwerkt, en apart van de runderen uitgebeend en verpakt voor ze de vriescel ingingen.

Daar in het koelhuis en bij de verkoopafdeling zouden “administratieve fouten” zijn gemaakt, waardoor het paardenvlees als rundvlees de deur uitging. Dat het paardenvlees ook bij de inkoop werd geregistreerd als rund kwam volgens Selten door “automatisme”, omdat zeker 99 procent van zijn vlees daadwerkelijk van het rund kwam.

“Ik heb en had niks met paardenvlees. Het heeft me alles afgenomen en helemaal kapotgemaakt.”

Zijn advocaat Frank Koningsveld zei tijdens de rechtszaak dat hij “natuurlijk best begrijpt dat we moeten weten wat we eten”.

“Maar paardenvlees is prima vlees. Volgens velen gezonder dan rund of kip of varken.”

3. Wat zeggen Seltens medewerkers?

Dat de paarden tussen de koeien werden uitgebeend en het paardenvlees in opdracht van Selten werd vermengd met rundervet. Als de toezichthouder kwam controleren, werden de paardenkarkassen netjes verstopt. En Selten verklaarde destijds aan achterdochtige afnemers zwart op wit dat het “100 procent rund” verwerkte en verkocht. Valse verklaringen, volgens justitie.

4. Wat waren de gevolgen van dit schandaal?

Uit voorzorg riep de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in 2013 vijftig miljoen kilo ‘rundvlees’ van Selten terug. Maar het merendeel was vermoedelijk al opgegeten. De terugroepactie betekende Seltens bankroet. De curator heeft hem aansprakelijk gesteld voor de schuld van bijna 11,5 miljoen euro die resteert na het faillissement van zijn bedrijven in Oss.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzocht de vleessector en kwam vorig jaar met een vernietigend rapport. De raad haalde hard uit naar vleesbedrijven, die economisch gewin vaak boven de volksgezondheid plaatsen. De NVWA werd gebrek aan kennis en oppervlakkig controleren verweten, en te innige banden hebben met de sector.

Rapport Onderzoeksraad voor veiligheid

5. Hoe nu verder?

Selten is intussen met zijn zoon een nieuwe uitbenerij begonnen. Vlak over de grens, in België. International Meat Trading verwerkt wekelijks tot twintig ton vlees, vertelde Selten de rechter. Wat voor vlees dat is, vroeg de rechter niet.

Pa-pa-pa-pa-pa-pa-paardenvlees?

    • Leonie van Nierop