Von Saher claimt twee Cranachs

Het Norton Simon Museum in Californië mag van de rechter een claim van de erven van Goudstikker op Cranachs Adam en Eva niet afwijzen omdat die te laat komt. Erfgename Marei von Saher mag nu proberen aan te tonen dat ze haar toebehoren. Kunsthandelaar Goudstikker liet ze in 1940 in Nederland achter toen hij vluchtte. Topnazi Göring kocht ze en na 1945 kwamen ze terug naar Nederland. Dat gaf Adam en Eva aan een vroegere eigenaar, van wie het Norton Simon ze in 1972 verwierf. (Reuters)