Gezond zijn, wat kost dat?

Foto iStock

Hoeveel kost jij aan zorg? Waar geven zorgverzekeringen - naast zorg - hun geld aan uit? Welke bedrijven verdienen wereldwijd het meest aan medicijnen? Op Wereldgezondheidsdag vijf grafieken over geld en gezondheidszorg.

Hoeveel geld wordt gemiddeld aan jou uitgegeven?

5.596 euro dus. Dit bedrag is berekend door de totale zorguitgaven te delen door het aantal inwoners van Nederland. Het gaat om geld voor de gezondheidszorg, bijvoorbeeld in ziekenhuizen of bij specialisten, maar ook welzijnszorg voor ouderen of gehandicapten. De bedragen zijn dus gemiddelden. Misschien kost jij wel helemaal niks.

Wie betaalt al die zorg?

Van al het geld dat voor onze gezondheidszorg wordt uitgegeven komt ruim een kwart bij de overheid vandaan. Het grootste gedeelte wordt betaald uit de zorgverzekering, waar je natuurlijk zelf aan bijdraagt. Het aandeel uit de zorgverzekeringen neemt de afgelopen jaren toe.

Hoe gaat het met de zorgverzekeraars?

Eén miljard euro winst boekten alle zorgverzekeraars in 2014 samen. Een afname, ten opzichte van vorig jaar. Volgens DNB hebben verzekeringen minder winst gemaakt doordat ze de premies hebben verlaagd. Meevallende zorgkosten en goede beleggingsresultaten leidden alsnog tot winst. Cijfers voor afzonderlijke verzekeringen zijn nog niet allemaal bekend.

Behalve aan zorg besteden de verzekeraars ook geld aan andere zaken, in hun eigen belang. Opvallend is dat de totale uitgaven aan reclame met bijna 25 procent gestegen zijn in 2014. Overigens is meer reclame geen garantie voor meer klanten. Uit recent onderzoek blijkt dat de twee (anonieme) zorgverzekeraars die het minste aan reclame uitgaven, relatief de meeste nieuwe klanten binnenhaalden.

Hoeveel geld gaat naar medicijnen?

Medicijnen is één van de duurste posten binnen de gezondheidszorg. Gelukkig vallen veel medicijnen binnen het basispakket van je zorgverzekering. In totaal werd daaruit in 2014 ruim vier miljard euro uitgegeven aan medicijnen. Ter vergelijking: de uitgaven bij huisartsenpraktijken of tandartsen liggen gemiddeld een kwart lager.

Grote dalingen in uitgaven komen trouwens niet doordat medicijnen minder gekocht worden of goedkoper zijn. Sommige medicijnen zijn de afgelopen jaren ‘overgeheveld’ naar het ziekenhuisbudget. Dat betekent dat deze niet meer betaald worden vanuit de verzekering, maar door het ziekenhuis.

En wie verdient daaraan?

De farmaceutische industrie wordt gedomineerd door grote multinationals. De grootste bedrijven komen uit de Verenigde Staten en Zwitserland.

    • Jolanda van de Beld