Gas en de trein, oké. Maar in deze bedrijven heeft de staat óók aandelen

Beeld NRCQ

Gas wordt vervoerd via de Gasunie, elektriciteit gaat via de hoogspanningsnet van Tennet, en met de treinen van de NS is het hele land bereikbaar. Wat zij doen is voor de overheid van groot belang. En dus is de staat enig aandeelhouder van de bedrijven.

Vandaag presenteert de Algemene Rekenkamer een rapport waarin het de staatsdeelnemingen onderzoekt. Op welke wijze bemoeit het Rijk zich met de bedrijven, en gaat dat goed of niet?

In het rapport van de Rekenkamer zijn niet alleen bekende bedrijven als de NS opgenomen. Want de staat heeft in veel meer bedrijven een (soms minuscuul) belang. In 2013, waarover het laatste jaarverslag van Financiën gaat, stond de teller op ruim dertig staatsdeelnemingen.

De bedrijven zijn opgedeeld in drie categorieën: permanent, bij voorbaat tijdelijk en niet-permanent staatsaandeelhouderschap. In die eerste categorie vallen bedrijven die waarschijnlijk altijd wel van groot belang zullen blijven voor de overheid, zoals Tennet.

In de tijdelijke categorie horen de banken thuis die tijdens de financiële crisis zijn genationaliseerd - niet de bedoeling dat zij voor altijd onder staatsbeheer blijven. (Moeten Dijsselbloem en ABN Amro het wel eens worden.)

En de laatste? Dat zijn bedrijven die op de nominatie voor verkoop staan. Omdat het kabinet geen “toegevoegde waarde” ziet in staatsaandeelhouderschap. Denk aan een bedrijf als de Staatsloterij.

Maar waar is het Rijk nog meer bij betrokken? NRC Q zet een paar interessante bedrijven op rij.

    • Annemarie Sterk