Bereid je voor op klimaatvluchtelingen

illustraties cyprian koscielnak

De VVD wil geen vluchtelingen zonder Europees paspoort, maar heeft geen oog voor de voedingsbodem van vluchtelingenstromen.

Conflicten ontstaan vaker door voedselschaarste die voortkomt uit klimaat- en waterproblemen. De NAVO voorziet ‘wateroorlogen’; onderzoekers van Columbia University noemen de Syrische burgeroorlog een ‘klimaatoorlog’. Syrië is door mismanagement van Assad sr. volledig uitgedroogd. Toen het geweld in Irak oplaaide, trokken honderdduizenden naar Syrië. Opeenvolgende droge jaren leidden direct tot conflicten, in het Westen vaak onterecht geduid als etnisch of religieus. De VN waarschuwen dat door waterschaarste oogsten mislukken, ecosystemen instorten en conflicten toenemen.

Wij gebruiken schaamteloos zoet water voor onze consumptie uit gebieden waar droogte heerst. De productie van een spijkerbroek kost 8.000 liter water, een kilo biefstuk minstens 15.000 liter. Honger lijkt een ver-van-ons-bordprobleem, maar wetenschappers verwachten dat rond 2020 miljoenen klimaatvluchtelingen naar Europa zullen komen. Onze voedselvoorziening kent een wankel evenwicht. In 2050 hebben we volgens VN-landbouworganisatie FAO 60 procent meer voedsel nodig voor de wereldbevolking. Voedsel dat fors duurder wordt.

Wrang dat juist de klimaatsceptische VVD de consumptie wil aanwakkeren om onze kortetermijnproblemen op te lossen en zo de voedingsbodem schept voor groeiende vluchtelingenstromen. Wil de VVD vluchtelingen in eigen regio opvangen, dan moet ze een groot gebaar maken in de financiering daarvan.

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

    • Marianne Thieme