Geheim agenten MIVD betaald voor thuis blijven

Defensie betaalt twee geheim agenten door tot hun pensioen zonder dat zij hoeven te werken. Een schikking die geheim had moeten blijven.

Het ministerie van Defensie heeft met twee medewerkers van de militaire inlichtingendienst MIVD een riante afvloeiingsregeling getroffen, op voorwaarde dat zij zwijgen over hun werkzaamheden in Afghanistan en het Midden-Oosten.

Dat blijkt uit de verhoren en processtukken in de zaak die oud-politieagent Ibrahim A., bijgenaamd ‘de Windhond’, voert tegen de Nederlandse staat. A. was in Afghanistan een cruciaal contact van de twee afgevloeide medewerkers van de MIVD.

De geheim agenten, die nu rond de vijftig zijn, krijgen tot hun pensionering hun salaris volledig doorbetaald zonder dat zij nog hoeven te werken voor Defensie. Ook zijn zij bevorderd.

De twee geheim agenten werden in 2007 op non-actief gesteld, omdat zij verdacht werden van het stelen van geld van de geheime dienst. Uitgebreid onderzoek naar de zaak door onder meer de Rijksrecherche en de AIVD leverde niets op. De Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) concludeerde in 2010 dat het onderzoek naar de spionnen onzorgvuldig was verlopen.

Door de onderzoeken en de publiciteit lekte de identiteit van het duo uit, waardoor zij niet meer als geheim agent konden werken en moesten worden afgekocht.

De schikking tussen de Staat en de MIVD’ers had geheim moeten blijven, maar door de rechtszaak van A. komt daarover steeds meer naar buiten. Zo verklaarde het hoofd juridische zaken van de MIVD in de rechtbank dat er met het duo „een minnelijke regeling” was getroffen.

Details daarover zijn terug te vinden in de processtukken. In een uitgewerkt gespreksverslag zegt een van de voormalige agenten tegen A. dat hij is „bevorderd tot luitenant-kolonel” en betaald krijgt „tot de maximale schaal”. De MIVD’er verklaarde dat hij „nooit meer” hoefde te komen en voegde toe: „Er is één voorwaarde: „dat ik mijn bek houd over dingen, over jou.”

In de rechtbank werd duidelijk hoezeer de MIVD met de affaire zit. Pieter Cobelens, indertijd de directeur, noemde de schorsing „een van de zwartste bladzijden uit mijn loopbaan.”

De geheim agenten hebben een veel betere regeling dan Ibrahim A. „Toen zij in 2007 werden geschorst, verbrak de MIVD alle banden met mijn cliënt,” zegt advocaat Olivier van Hardenbroek. „Hij is daardoor zijn Afghaanse bedrijf verloren en noodgedwongen teruggekeerd naar Nederland. Wij vinden dat er een zorgplicht is.”

Ibrahim A., die in 2014 platzak naar zijn geboorteland Turkije verhuisde en daar een nieuw bestaan probeert op te bouwen, zegt dat hij hoopt dat „de waarheid eindelijk boven tafel komt.”

„Nederland mag niet langer de ogen sluiten voor zijn eigen optreden in Afghanistan.”

Een eerste uitspraak van de rechtbank over deze zaak wordt rond de zomer verwacht.

    • Merijn Rengers