Uitheemse planten worden wel degelijk een plaag in Europa

Net terug uit Noordoost-Frankrijk, waar de reuzenbalsemien en de Japanse duizendknoop een groot aantal bermen en beekdalen verpesten, lees ik ‘Uitheemse planten worden geen plaag’(NRC, 24 maart 2015). Geen plaag? Wat te denken van de Amerikaanse vogelkers, het Canadees krentenboompje en de reuzenberenklauw in Nederland, naast de al genoemde reuzenbalsemien en Japanse duizendknoop? En waterplanten als waterpest en de grote waternavel? Ik vraag me af hoe die vergelijking tussen uitheemse en inheemse soorten in het Verenigd Koninkrijk tot stand is gekomen. Op dezelfde pagina wordt uiteengezet hoe er met onderzoeksresultaten naar antidepressiva wordt gesjoemeld. Is dat onderzoek naar de in- en uitheemse planten net zo kritisch bekeken?

    • Hanneke den Held