Een klein miljoen van je stichting, hop, in eigen zak

Directeur Leger des Heils

Een medewerker van het Leger des Heils verduisterde 8,5 ton in zes jaar tijd. „Het ging vrij simpel in z'n werk.”

Een administratief medewerker van de jeugdbescherming van het Leger des Heils heeft in zes jaar tijd ruim 850.000 euro verduisterd. „Dit had in geen enkele ander onderdeel van onze organisatie kunnen gebeuren. Maar in deze goed gereguleerde tak, de jeugdbescherming, is dat toch gebeurd”, zegt Cornel Vader, directeur van de hulp- en zorgafdeling van het Leger des Heils.

Wat heeft zich afgespeeld?

„De medewerker heeft facturen vervalst van instellingen die regelmatig zorg leveren aan onze cliënten. Een dagdeel op de zorgboerderij. Of een gesprek met een psycholoog. Een vorm van speltherapie. Facturen voor nooit gevraagde zorg heeft hij met valse handtekeningen ondertekend. Vervolgens werd het geld gestort op zijn eigen rekeningnummers.”

Was er geen controle?

„Het ging vrij simpel in z’n werk, doordat op initiatief van de medewerker zelf zijn handelingen aan de controle waren onttrokken. De controle was arbeidsintensief en het was altijd goed gegaan dus men dacht: dat kan wel. Ook de voogden van onze cliënten controleerden de vervalste rekeningen niet. Voogden willen vooral weten of de zorg die zij hebben gevraagd, daadwerkelijk is geleverd. Als het antwoord ja is, zijn ze tevreden.”

Merkte u niet dat er geld opraakte?

„Onze jeugdbescherming bestaat uit tweeduizend kinderen en enkele honderden gezinsvoogden. Er zijn heel veel facturen van zorgverleners met wie wij werken, soms verstuurd per jaar, andere per kwartaal of per maand. Daarvoor zijn altijd gelden beschikbaar. Je bent ook verplicht om reserves aan te houden.”

Kwam het geld ook uit collectes?

„Het is geen collectegeld. Als zorgorganisatie heb je te maken met een ingewikkeld systeem van vergoedingen en verplichte reserves.”

Heeft u nog genoeg geld voor hulp?

„De zorg is niet in het geding. We zullen iedereen kunnen blijven helpen. Het geld zal uit de reserves moeten komen, en uit efficiency.”

Hoe kwam u achter de fraude?

„De man is zeven jaar geleden in dienst gekomen. Na een half jaar blijken de eerste onregelmatigheden te zijn ontstaan. Eind vorig jaar was de man enkele weken achtereen ziek en moest een collega zijn activiteiten overnemen. Die vervanger heeft afwijkende bedragen gevonden, en onregelmatigheden. Hij ontdekte bijvoorbeeld dat veel geld naar slechts enkele rekeningen ging.”

En toen?

„We hebben de man op staande voet ontslagen en aangifte gedaan. Het dossier ligt nu bij het OM. Ook heeft de Raad van Toezicht een onderzoek laten verrichten naar wat er precies is gebeurd. Dat onderzoek van Forensic services van PricewaterhouseCoopers was begin deze week klaar. Daarom hebben we het nu bekend gemaakt.”

Is de controle nu verbeterd?

„Uiteraard. We hebben de procedures aangescherpt.”

    • Arjen Schreuder