... dan verbood ik boze gezichten

Nou ja, natuurlijk mag je weleens boos zijn. In dat geval kun je naar een speciale raad, waar je kunt uitleggen waarom je boos bent. Daar luisteren ze naar je en leren ze je met jezelf om te gaan.

Ik zal ook vrijheid van denken geven, en van meningsuiting. Je kunt altijd je gedachten en je meningen vertellen. Vind je dat moeilijk, dan helpt de speciale raad. Die helpt ook als je problemen hebt waar je je eigenlijk geen zorgen om hoeft te maken.

De speciale raad zal ook vrijwilligers inzetten die criminelen helpen hun fouten in te zien. Er zal meer liefde zijn voor alles en iedereen, waardoor mensen op meer ideeën komen om onze samenleving nog fijner te maken; ideeën die anders nooit naar voren waren gekomen omdat de mensen bang zijn voor de meningen van anderen. Mensen zullen elkaar respecteren en de rust vinden die ze nodig hebben: in zichzelf, de mensen om hen heen en de natuur.

Daphne van Noordt, 12 jaar

Dan zou ik het dierenleed verminderen. Zo zouden mensen nog meer één keer per week vlees mogen eten. Dat scheelt een hoop leed voor de dieren en er wordt minder voedsel verspild. Er moet sowieso minder voedsel worden gemaakt. Want mensen willen gewoon veel te veel eten.

Als ik dictator ben, pak ik ook de voedselveiligheid aan. Je kunt bijna niets meer eten of er zit vergif in. Alles wordt tegenwoordig bespoten met bestrijdingsmiddelen. Dat gif eten wij ook op, en dat hoopt zich op in je lichaam. Daar worden mensen ziek van.

Ik zou het kappen van bomen verminderen en de autovrije zondag invoeren – niet één keer per jaar, maar iedere zondag.

Ten slotte zou ik het onnodig pijn doen van dieren verbieden, bijvoorbeeld bij de productie van bont. Dieren hebben enorm veel pijn door het levend plukken van hun vacht, wat op een walgelijke manier gebeurt.

Alleen, voor veel mensen ben ik gelukkig geen dictator, omdat veel mensen het niet met mijn voorstellen eens zullen zijn. Maar eigenlijk zou ik wel willen dat het nu al gebeurt.

Nina Musch, 13 jaar

Dan zou ik een gemeenteraad opstellen met mensen uit verschillende culturen, zodat ik over problemen hoor waarover ik anders nooit had gehoord, zoals honger, ziektes en geweld.

Als eerste zou ik zorgen dat overal vrede is. Oorlog heeft namelijk geen zin als ik de alleenheerser ben. Wanneer er geen oorlog meer is, zal ik de eerder gemaakte schade herstellen. Dat doe ik door overal ter wereld inzamelingsacties te houden. Het ingezamelde geld gebruik ik om huizen te bouwen en mensen in oorlogsgebieden een beroep aan te leren. Dan komen er ook minder vluchtelingen naar Westerse landen, omdat ze dan thuis kunnen blijven, wat ze fijner vinden.

Verder zal ik een deel van de belasting gebruiken om ziekenhuizen op de hele wereld te bouwen. Ik denk aan geld te komen door hele rijke mensen belasting te laten betalen. Heb ik dat voor elkaar, dan zorg ik ervoor dat mensen zich beter aan de mensenrechten en de rechten van het kind houden.

Omdat ik heerser ben over de wereld, kan ik veel zaken regelen. Maar ik kan niet overal tegelijk zijn. Daarom zal ik overal mensen aanstellen die namens mij regeren.

Lara Dekker, 14 jaar

Daphne, Nina en Lara zitten in 2 vwo van het IJsselcollege in Capelle a/d IJssel.