... dan schafte ik direct de monarchie af

None

Gedurende twee eeuwen zijn de Oranjes onderwerp geweest van een ongekende persoonsverheerlijking. Op die wijze heeft men ons het zicht op de werkelijkheid ontnomen. Want koning Willem I was een roofridder, prins Bernhard een charlatan, aan koningin Juliana zat een steekje los en koning Willem-Alexander is een nietsnut. Dat gaan we nu dagelijks rondbazuinen, tot iedereen ervan is doordrongen.

Dat kan heel goed via de publieke omroep, want die heeft zich jarenlang overgegeven aan Van Oranje-propaganda. Het EO-programma Blauw bloed is hiertoe uitstekend geëquipeerd, maar ook de NOS – bekend van koninklijke trouwerijen, koninklijke verjaardagen en koninklijke begrafenissen – zal dagelijks berichten over de werkelijke betekenis van de familie Van Oranje. Wellicht ook levert Andere tijden een bijdrage.

Het is niet de bedoeling constant af te geven op leden van onze voormalige koninklijke familie. Strikt genomen kun je het hen niet kwalijk nemen dat ze zich hebben laten rondrijden in de Gouden Koets of een Ferrari.

Eerder gaat onze belangstelling uit naar regenten die zichzelf omhoog hebben gewerkt door zo nadrukkelijk koningsgezind te zijn: Piet Hein Donner, Hans Wijers, Fred de Graaf en voormalige ministers als Hans van den Broek en Laurens Jan Brinkhorst. Deze laatste twee gooiden zelfs hun dochters in de strijd, in ruil voor een gunst van de monarchie. Zo is goed te zien hoe de Nederlandse elite bijna altijd uit is op eigen gewin.

Intussen is het zaak dat Nederland een stabiel staatsbestel krijgt, ons volk houdt niet van gekkigheid. Het is tijd voor sterke mannen en ik heb een paar eminente staatsrechtgeleerden de opdracht gegeven een stelsel te ontwikkelen waar we de komende eeuwen mee vooruit kunnen. En kom vooral niet aanzetten met verkiezingen in welke vorm dan ook, heb ik ze bezworen; neem de tijd om iets goeds te bedenken.

Helaas moet ik onder ogen zien dat ik niet meer de jongste ben. Daarom heb ik mijn oudste zoon aangewezen mij te vervangen, mocht er onverhoopt iets voorvallen. Het is een intelligente jongeman, hij oogt goed en heeft een evenwichtig karakter. Allemaal belangrijke zaken, want het landsbelang gaat nu voor alles.

Henk Steenhuis, Amsterdam