... dan legde ik de beurs aan banden

Er zijn drie soorten dictators. De eerste soort wil er zoveel mogelijk voor zichzelf uit halen. Voorbeelden zijn de dictators Mobutu en Papa Doc. De tweede soort wil het land veranderen en naar zijn eigen idee vormen. Hitler probeerde dat, en Stalin ook. Het derde type dictator wil zijn land verbeteren. Ik ken slechts één voorbeeld, Atatürk, de man die onzelfzuchtig Turkije in de twintigste eeuw bracht.

Ik wil dat derde type zijn. Maar helaas, mijn wens wordt begrensd en mijn acties worden beperkt door zaken die buiten mijn greep liggen. Zelfs al was ik dictator van een land, dan nog kon ik internationale wetten niet veranderen. Dus moet ik dictator van de wereld worden.

Wat zou ik dan doen? Allereerst zou ik vrede in de wereld brengen. En ik begin bij religie, want religie kan tot veel agressie leiden. Zou ik religie kunnen verbieden? De Romeinen probeerden het, Stalin probeerde het, maar het werkte niet. Sommige mensen blijven diep religieus, ook al worden ze vervolgd. En ja, ik vraag me ook af of het geweld daadwerkelijk zou stoppen. Zouden conflicten over ideologie, ras of stam niet oplaaien?

Ten tweede zou ik me bezighouden met armoede. Zou ik welvaart eerlijk en gelijk kunnen verdelen over de wereld? De communisten probeerden het - het werkte niet. De bewoners van de kibboets in Israël probeerden het - hun aantal is sindsdien geslonken. Nee, het lijkt erop alsof de menselijke natuur een eerlijke verdeling van de welvaart niet accepteert.

Ten derde zou ik me storten op de economie. Ik zie de legalisatie van gokken als een van de gevaarlijkste ontwikkelingen van de afgelopen eeuw. En dan doel ik niet alleen op de casino’s, maar ook op de beurs. Vroeger kochten mensen aandelen en hielden die tot op hoge leeftijd. Ze verheugden zich op het dividend; dat was de basis voor hun pensioen. Vandaag de dag zijn mensen minder geïnteresseerd in dividend en kan het hen niet schelen of de waarde van hun aandelen is gestegen of gedaald. In beide gevallen zijn er manieren om snel winst te maken.

Dus dit is het: ik zou verbieden dat je aandelen binnen zes maanden na de aankoop verkoopt.

Happy dreams!

George Pogany, Naarden