... dan gaf ik het volk brood en spelen

De vele sporttempels in de grote steden zijn namelijk bij uitstek geschikt om het volk te vermaken en regelmatig toe te spreken met preken die bol staan van de nationalistische zelfverheerlijking. ‘Henk & Ingrid’ zullen minder betalen voor een toegangskaartje, terwijl mijn gevaarlijkste opponenten, de onbetrouwbare intellectuelen, het driedubbele gaan betalen. Zij krijgen bovendien een apart supportersvak (en dat is uiteraard geen VIP box) zodat het gewone volk deze arrogante lieden gedurende de wedstrijd kan beschimpen.

Verder zal mijn land zich kandidaat stellen voor de organisatie van het EK voetbal, WK voetbal, EK hockey, WK hockey, Olympische Spelen en indien mogelijk ook voor de Olympische Winterspelen. Het spreekt vanzelf dat ik autoritaire bobo’s uit de sportwereld als Sepp Blatter regelmatig in mijn zomerpaleis uitnodig om achter de schermen zaken te doen – de inkomsten van het gas in Slochteren kan ik daarbij goed gebruiken.

De leden van het Koninnklijk Huis zullen vrijwillig het ballingschap verkiezen, ze raken dientengevolgde hun paspoorten kwijt en reizen waarschijnlijk richting Argentinië af.

De auto blijft een heilige koe en daarom wordt de motorrijtuigenbelasting gehalveerd, wordt de hoeveelheid asfalt uitgebreid en worden er de nodige bruggen en tunnels gebouwd, want het moet nu eens afgelopen zijn met die irritante files. De installaties voor trajectcontroles worden gedemonteerd en aan de Belgen verkocht.

Om de jeugdwerkeloosheid op te heffen wordt de pensioengerechtigde leeftijd voor zware beroepen als bouwvakker, stratenmaker, internationaal chauffeur verlaagd naar 55 jaar. Tegelijkertijd hef ik alle vakbonden op, want tegenspraak is uit den boze.

Ook wordt de pensioengerechtigde leeftijd voor alle andere beroepen verlaagd naar zestig jaar, waarop wij met z’n allen een lange neus naar de Grieken trekken.

We stoppen met ontwikkelingssamenwerking en het geld dat we dan overhouden, stoppen we in het defensiebudget. De gulden wordt weer ingevoerd en we beëindigen het lidmaatschap van de EU, want in Zuid Europa komt het toch nooit meer goed met de financiële huishouding.

We sturen iedere asielzoeker onmiddellijk terug, want ons landje is al vol genoeg. Kijk maar, Nederland telt immers bijna drie keer zoveel inwoners als Denemarken!

De werkgelegenheid wordt voortdurend gestimuleerd door financiële voordelen voor creatieve ondernemers. Het bevorderen van de export is het belangrijkste aandachtspunt van onze ambassades in het buitenland. Alleen creatieve buitenlanders en toeristen krijgen nog - bij voorkeur tijdelijk - toegang tot ons land.

Jeugdige criminelen worden zonder aanzien des persoons in een door ons op te richten Vreemdelingenlegioen opgenomen. Hiertoe sluit ik met de Marokkaanse regering een deal waarin staat dat zij voor de duur van 99 jaar een locatie in de Sahara openstellen. Instructeurs van het Korps Mariniers zullen de leiding krijgen over de veroordeelden.

Het principe voor de door mij aangestelde rechters is simpel: Driemaal is scheepsrecht. Bij een derde veroordeling wordt de crimineel dus onherroepelijk legionair voor het leven - zijn oude dag zal hij in een veteranenhuis op de Antillen kunnen slijten. Overigens, afgekeurde criminelen worden in dit geval op een nog aan te leggen gevangeniseiland voor onze Noordzeekust opgesloten.

De discussie over Zwarte Piet wordt onmiddellijk gestopt en ergerlijke buitenlandse invloeden zoals Santa Claus en Halloween worden uitgebannen. Ter compensatie erkennen we de Oktoberfeesten officieel als nationaal feest.

Ook wordt de Nederlandse Taal opgeschoond; voor de veeral Engelse termen die we tegenwoordig gebruiken, voeren we alternatieve Vlaamse en Zuid-Afrikaanse woorden in. Zo wordt ‘registeraccountant’ bijvoorbeeld ‘geoctrooieerd rekenmeester’.

In het onderwijs draaien we de klok terug door onder andere de kleuterschool her in te voeren. De lagere school, ambachtschool, huishoudschool, mulo, mms, hbs en gymnasium en het Mysterie van Onderwijs worden gesloten. We houden een volksraadpleging over de peuterschool, want ik laat mijn volk graag meebeslissen over minder belangrijke zaken.

Tot slot zal ik weer een staatsfilosofie invoeren, namelijk het onvolprezen Calvinisme.

Zo bezien ga ik op naar de tweede Gouden Eeuw voor mijn land.

PS. Ik doe hier geen mededelingen over de organisatie van mijn eigen veiligheidsdienst want dat blijft natuurlijk zeer geheim.

Rob Willems