Kleine fracties woedend over plan hun rechten in te perken

“Een plaagstreek”, “hypocriet”, “contraproductief” en “uitholling van democratie”. De afgesplitste fracties in de Tweede Kamer hebben vandaag in NRC Handelsblad geen goed woord over plannen om hun verworvenheden in te perken.

Selcuk Ozturk (links) en Tunahan Kuzu in de Tweede Kamer, waar ze sinds een paar maanden de Groep Kuzu/Ozturk vormen.
Selcuk Ozturk (links) en Tunahan Kuzu in de Tweede Kamer, waar ze sinds een paar maanden de Groep Kuzu/Ozturk vormen. Foto ANP / Bart Maat

“Een plaagstreek”, “hypocriet”, “contraproductief” en “uitholling van democratie”. De afgesplitste fracties in de Tweede Kamer hebben vandaag in NRC Handelsblad geen goed woord over plannen om hun verworvenheden in te perken.

Deze week besloot het Presidium, het dagelijks bestuur van de Kamer, om ‘zetelroof’ te gaan ontmoedigen. Met in totaal 16 fracties en 7 afgesplitste Kamerleden sinds de vorige verkiezingen vinden de meeste partijen, de VVD voorop, het zo langzamerhand welletjes. “Wij vinden zetelroof verwerpelijk, het moet worden tegengegaan”, zegt VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra.

De partijen in het Presidium hebben zich unaniem geschaard achter een ambtelijke nota die de mogelijkheden daartoe verkent. De belangrijkste suggestie: Kamerleden die voor zichzelf beginnen zou het recht ontzegd kunnen worden een nieuwe fractie te vormen. Op die manier kun je ze spreektijd en personele en financiële ondersteuning ontnemen. Hoewel het grondwettelijke recht om je zetel mee te nemen blijft bestaan, zou afsplitsing zo een stuk minder aantrekkelijk worden, is de gedachte.

‘Ze willen van ons makke schaapjes maken’

Hoewel de maatregelen pas zouden gelden na de volgende verkiezingen, reageren de huidige een- en tweepitters in de Tweede Kamer unaniem afwijzend. Hun belangrijkste punt: de grote partijen willen de kleintjes monddood maken. “Dit is een slinkse poging van de grote partijen om hun macht te bestendigen”, zegt Tunahan Kuzu, die vorig jaar met Selcuk Özturk de PvdA-fractie verliet:

“Op deze manier durft geen Kamerlid meer te zeggen wat hij echt vindt. De fractievoorzitters willen van ons makke schaapjes maken die achter de grote leider aanlopen.”

Lees meer reacties vanmiddag in NRC Handelsblad. (€)