IOC maakt vergoeding aan Bach openbaar

Voorzitter Thomas Bach krijgt als jaarlijkse toelage 225.000 euro. De algemeen directeur van sportkoepel NOC*NSF verdient meer.

IOC-voorzitter Thomas Bach
IOC-voorzitter Thomas Bach Foto Yoshikazu TSUNO/afp

De koning verdient minder dan ten minste één van zijn onderdanen, blijkt uit publicatie van het vergoedingssysteem bij het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Voorzitter Thomas Bach krijgt een jaarlijkse toelage – geen salaris – van 225.000 euro, terwijl algemeen directeur Gerard Dielessen van het Nederlands Olympisch Comité (NOC*NSF) een jaarinkomen geniet van 238.000 euro.

Uit het jaarverslag over 2013 van de sportkoepel blijkt, dat Dielessen feitelijk voor 287.000 euro in de boeken staat. Die 49.000 extra is de werkgeversafdracht aan sociale lasten en pensioen plus de crisisheffing voor een salaris boven 150.000 euro,die in 2013 is opgelegd als bijdrage van hogere inkomens voor de oplossing van de begrotingsproblematiek.

De openbaarmaking van Bachs vergoeding vloeit voort uit de hervormingsagenda 2020 van het IOC. Eén van van de veranderingen die het IOC zich heeft opgelegd is financiële transparantie. De ethische commissie wil met openbaarmaking niet wachten op het jaarverslag van 2014 en heeft gisteren de vergoedingen voor zowel IOC-bestuurders als -leden alvast vrijgegeven. „Vanwege het grote belang van transparantie voor goed bestuur”, verklaart voorzitter Youssoupha Ndiaye in een brief aan de IOC-leden.

Omdat ieder IOC-lid wordt geacht zijn taak vrijwillig uit te voeren, krijgt Bach een tegemoetkoming „die in lijn is met de aan zijn functie verbonden rechten en plichten”. De ethische commissie rechtvaardigt de 225.000 euro op basis van de 365 dagen per jaar die Bach als voorzitter in touw is. Buiten die toelage vallen de kosten voor de suite in Lausanne Palace Hotel, waar Bach – in navolging van zijn voorgangers Juan Antonio Samaranch en Jacques Rogge – tijdens zijn zittingstermijn woont. Volgens de website van het hotel bedragen de minimale overnachtingskosten 1.000 euro.

Dagvergoedingen

Verder blijkt uit de brief dat leden van het dagelijks bestuur en voorzitters van IOC-commissies een presentatievergoeding van 830 euro per dag krijgen, met inbegrip van twee reisdagen. Voor IOC-leden is die dagvergoeding 415 euro. Ook krijgen zij jaarlijks 6.500 euro voor administratieve ondersteuning. Reis- en verblijfkosten worden hoe dan ook door het IOC betaald.

De ethische commissie dringt er bij alle nationale olympische comités en sportbonden op aan de vergoedingen openbaar te maken, waarmee in het bijzonder druk lijkt te worden uitgeoefend op voorzitter Sepp Blatter van de wereldvoetbalbond FIFA, die onder verdenking staat van corruptie. Blatter, die ook IOC-lid is, krijgt een salaris, evenals zijn collega Michel Platini bij de Europese voetbalbond UEFA. Blatter heeft ooit verklaard dat hij „misschien iets meer dan één miljoen euro verdient.” En volgens een Frans zakenblad staat Platini voor 3,2 miljoen euro op de loonlijst.

De woordvoerder van NOC*NSF laat in een reactie op de wens van het IOC weten, dat alleen de bezoldiging van statutaire functionarissen worden gepubliceerd. Dus wel van de algemeen directeur, maar niet van technisch directeur Maurits Hendriks. „Net als vermoedelijk bij het IOC zijn salarissen van werknemers niet openbaar.”

    • Henk Stouwdam