De ijzeren eeuw

Deze nieuwe geschiedenisserie over de negentiende eeuw is een vervolg op de succesvolle serie De Gouden Eeuw (2012). Hans Goedkoop presenteert 13 afleveringen over een eeuw waarin veel ingrijpende vernieuwingen plaatsvinden. De tweede helft van de eeuw legt de basis voor het moderne Nederland: van koningshuis tot grondwet, van parlementaire democratie tot verzuiling. De ijzeren eeuw begint met een aflevering over Lodewijk Napoleon, feitelijk de eerste koning.