Proef met wijk-GGD’er

Naast de wijkagent zal er vanaf half april ook een wijk-GGD’er rondlopen in de wijken Westerpark, Oost en Zuid. Deze pilot moet zorgen dat verwarde inwoners – dementerende ouderen, verslaafden, mensen met een trauma – preventief worden geholpen. Het aantal meldingen van verwarde inwoners steeg de afgelopen jaren. In 2010 waren dit er 5.400; in 2014 ruim 6.000.