Basis voor nucleair akkoord Iran gelegd

Iran en zes wereldmachten het eens geworden over de belangrijkste zaken om voor eind juni te komen tot een allesomvattend akkoord over de nucleaire activiteiten van Iran. In het basisakkoord, dat gisteravond werd gepresenteerd, is afgesproken dat de Iraanse verrijkingscapaciteit voor uranium met tweederde wordt gereduceerd. In ruil daarvoor worden de zware economische sancties tegen het land over tien jaar geleidelijk afgebouwd. De Amerikaanse president Obama spreekt van een „historisch” akkoord. Mocht Iran zich niet houden aan de afspraken dan worden de sancties onmiddellijk weer van kracht.

Op pagina 6: Nucleair akkoord zet de verhoudingen op scherp

    • NRC