96 procent geplaatst op school in top 3

Het merendeel (96 procent) van de 3.528 aanstaande basisschoolleerlingen is geplaatst op de top 3 van opgegeven scholen; 89 procent op nummer één. Dat blijkt na de eerste ronde van het nieuwe geautomatiseerde plaatsingsysteem, waarbij ouders tien scholen mogen opgeven en op acht buurtscholen voorrang hebben. 84 kinderen hebben nog geen plek. Zij kunnen terecht op een van de 150 scholen waar nog plek is.

Sommige ouders willen plekken ruilen, bleek vorige week: ze plaatsten een oproep op internet. De vereniging van schoolbesturen van het basisonderwijs, het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam (BBOA), is daar helder over: ruilen is „verwerpelijk” om „procedurele” en „morele redenen”. Maar in het beleid, dat overigens niet op de website van BBOA staat, is er niets over opgenomen. De Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO) vindt ruilen in sommige situaties aanvaardbaar, mits beide scholen akkoord zijn.

Het stedelijk toelatingsbeleid is dit jaar ingevoerd om de lappendeken aan regels gelijk te trekken. In totaal deden 211 scholen mee, elf scholen niet. Critici wijzen erop dat de minderheid die een plek wil op een populaire school buiten de buurt, weinig kans maakt. Dat geldt vooral voor ‘conceptscholen’ (zoals een Montessorischool). In Amsterdam is de vraag naar bepaalde scholen al jaren groter dan het aanbod.

    • Mirjam Remie