Wat hebben we over voor de oude dijk?

De eeuwenoude dijk tussen Hoorn en Amsterdam moet drastisch worden versterkt, want hij is onveilig, stelt het Hoogheemraadschap. Tegenstanders betwijfelen dat. En wijzen op alternatieven die de schoonheid van de dijk intact laten.

✦❏▼❏ Siebe Swart/Hollandse Hoogte

    • Saskia van Loenen