Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

‘Van der Steur, zet wetsvoorstellen rond privacy in de ijskast’

De nieuwe minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur (VVD) moet de behandeling opschorten van wetsvoorstellen “die ertoe leiden dat burgers zonder een specifieke en concrete verdenking worden gevolgd”. Die oproep doet een coalitie van maatschappelijke organisaties en deskundigen vandaag in een open brief aan Van der Steur.

Ard van der Steur in zijn tijd als VVD-Kamerlid.
Ard van der Steur in zijn tijd als VVD-Kamerlid. Foto ANP / Martijn Beekman

De nieuwe minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur (VVD) moet de behandeling opschorten van wetsvoorstellen “die ertoe leiden dat burgers zonder een specifieke en concrete verdenking worden gevolgd”. Die oproep doet een coalitie van maatschappelijke organisaties en deskundigen vandaag in een open brief aan Van der Steur.

Volgens de leden van de coalitie, onder meer Bits of Freedom, Amnesty International, de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en ontwikkelingsorganisatie Hivos, leiden de voortschrijdende technologische ontwikkelingen ertoe dat “steeds vaker middelen worden voorgesteld die niet voldoen aan onze rechtsstatelijke uitgangspunten”. De coalitie roept Van der Steur op “een visie op de privacybescherming van burgers in de informatiemaatschappij te ontwikkelen en daarover een publiek debat te faciliteren”. Pas daarna kan wat de organisaties en deskundigen betreft de behandeling van in hun ogen omstreden wetsvoorstellen worden hervat.

Lees hier de brief en bekijk de lijst met ondertekenaars:

Moeite met bewaarplicht en kentekenregistratie

Als voorbeelden van wetsvoorstellen die op ondoordachte wijze tot stand zouden zijn gekomen noemt de coalitie onder andere de bewaarplicht telecomgegevens (die onlangs door de rechter buiten werking werd gesteld), het voorstel om te registreren wie waar rijdt (ANPR) en het massaal en ongericht tappen van het internetverkeer door geheime diensten (de uitbreiding van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten). Deze wetsvoorstellen komen op onzorgvuldige wijze tot stand, vindt de coalitie van ondertekenaars:

De implementatie van die maatregelen laat zeer te wensen over. Zo wordt de proportionaliteit en subsidiariteit van een maatregel niet voldoende kritisch getoetst, is het toezicht vaak niet onafhankelijk en onvoldoende secuur geregeld en is de groep mensen van wie gegevens wordt gebruikt vaak te groot.

Lees ook het profiel ‘Van der Steur: flamboyant en origineel’ (€).