Takenpakket NZa gaat op de schop - positie klokkenluiders verbeterd

Het takenpakket van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat op de schop, om een heldere taakverdeling te krijgen tussen de zorgautoriteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Minister Schippers neemt deze maatregel in reactie op aanbevelingen van de commissie-Borstlap, die de misstanden bij de NZa onderzocht.

Het rapport van de commissie-Borstlap over de wantoestanden bij de NZa ANP / Martijn Beekman

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wordt een louter uitvoerende dienst die het beleid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaat uitvoeren. Ook wordt de positie van klokkenluiders verbeterd. Minister Schippers neemt deze maatregelen in reactie op aanbevelingen van de commissie-Borstlap, die de misstanden bij de NZa onderzocht.

De NZa moet toezicht houden op een goed werkende zorgmarkt. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat er een heldere taakverdeling komt tussen de zorgautoriteit en het ministerie, en dat niet langer onduidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. Het ministerie stelt voortaan zelf het beleid vast met betrekking tot de bekostiging in de zorg. De NZa voert dit vervolgens uit.

Meldpunt moet toegankelijker en klantvriendelijker

Ook komen er wijzigingen in de organisatie van de toezichthouder. Zo moet het voor medewerkers makkelijker worden om misstanden te melden. Het meldpunt voor klachten moet toegankelijker en klantvriendelijker worden.

Verder komt er een driekoppig bestuur en de positie van de Raad van Advies wordt versterkt. De mogelijkheden om intern onderzoek te doen naar ICT en financiële zaken worden vergroot door het instellen van een speciaal comité.

Arthur Gotlieb

De commissie-Borstlap werd ingesteld in reactie op een omvangrijk bezwaarschrift van voormalig NZa-medewerker Arthur Gotlieb, dat uitkwam na berichtgeving van NRC Handelsblad. In het bezwaarschrift stond veel informatie over wantoestanden bij de zorgautoriteit. In januari pleegde Gotlieb zelfmoord.

Gotlieb vocht zijn negatieve werkbeoordeling aan en legde minutieus vast hoe slecht hij jarenlang was behandeld. Als direct verantwoordelijken noemde hij de directeur en de unitmanager. In zijn bezwaarschrift beschreef hij uitvoerig andere misstanden, zoals een gebrek aan ICT-veiligheid en omstreden reis- en declaratiegedrag van de top.

Na de affaire Gotlieb is de Raad van Bestuur van de NZa opgestapt en vervangen. Het nieuwe bestuur, onder leiding van de onlangs benoemde Marian Kaljouw, moet zorgen dat er een nieuwe wind gaat waaien bij de toezichthouder en met de maatregelen van de minister lijken daarmee de eerste stappen gezet.

Lees hier het hele dossier over de NZa.

    • Sjoerd Klumpenaar