Ook verzekeringstak van SNS Reaal diep in het rood

Het lijkt onwaarschijnlijk dat verkoop van de bankenpoot van SNS Reaal genoeg oplevert om het tekort van 2,5 miljard euro goed te maken.

Waardeloze vastgoedleningen waren de directe aanleiding voor de val van SNS Reaal begin 2013. De staat moest de financiële instelling redden tegen een prijs van 3,7 miljard euro. Maar uit de vandaag verschenen jaarcijfers blijkt haarscherp dat een ander onderdeel van het bedrijf ook diep in de problemen zit, namelijk de verzekeringspoot.

Het verzekeringsonderdeel (voorheen Reaal, inmiddels omgedoopt tot Vivat) boekte afgelopen jaar een nettoverlies van 605 miljoen euro. Dat kwam vrijwel volledig doordat er begin dit jaar een gat in de financiële buffers werd ‘ontdekt’ van bijna 700 miljoen euro. Dat gat werd gevonden bij de voorgenomen verkoop van Vivat aan een Chinese partij, Anbang.

Het gevolg van dat verlies is dat SNS Reaal (ruim 6.000 werknemers) als geheel over 2014 diep in de rode cijfers terechtkwam: er werd een verlies geboekt van 712 miljoen euro. Daarin zat ook nog een andere tegenvaller van 208 miljoen euro bij de verzekeringstak, vanwege afschrijvingen op bezittingen die minder waard bleken te zijn dan gedacht.

Eigenlijk draait alleen de bank nog een beetje. „Solide”, noemde topman Gerard van Olphen het vanochtend in een toelichting. De bank boekte een nettowinst van 151 miljoen euro, 30 miljoen lager dan een jaar eerder. Maar de eenmalige tegenvallers weggelaten (waaronder een belastingheffing als gevolg van de eigen nationalisatie van 76 miljoen), kwam de winst uit op 294 miljoen euro, ruim 30 miljoen hoger dan het jaar ervoor. De bank trekt meer klanten aan, aldus Van Olphen. Maar zij profiteert ook van het verlagen van de rente die zij aan klanten betaalt (op bijvoorbeeld spaargeld) en het verhogen van de rente die zij aan klanten vraagt.

Verlies voor de staat

De verzekeringstak wordt op dit moment losgeknipt van de bankenpoot en de staat gaat die verkopen om een deel van de kosten terug te krijgen. In februari werd bekend dat de staat voornemens is om Vivat te verkopen aan het Chinese Anbang. Die partij wil maximaal 150 miljoen euro betalen.

Uit een voetnoot in de jaarcijfers blijkt dat het verlies op de verkoop van het verzekeringsonderdeel daarmee uitkomt op 1,7 miljard euro. Daardoor wordt het steeds waarschijnlijker dat de staat een fors verlies zal lijden op de verkoop van SNS Reaal als geheel. De staat heeft een deel van de redding op de bankensector verhaald (dus ook op SNS Reaal zelf). Dat heeft reeds een miljard opgeleverd.

Maar het lijkt onwaarschijnlijk dat de opbrengst van de bankenpoot die overblijft bij een latere verkoop het resterende tekort van circa 2,5 miljard zal goedmaken. De redding van een ogenschijnlijk simpele bank/verzekeraar blijkt achteraf dus enorm problematisch voor de staat.

Correcties en aanvullingen

SNS Reaal

Het verlies bij SNS Reaal in Ook verzekeringstak van SNS Reaal diep in het rood (2/4, p. E2) kwam niet door een gat in financiële buffers, maar door een verplichte voorziening voor polishouders.

 

    • Chris Hensen