Kleuter

Op de terugweg van mijn studie privaatrecht zit ik in de bus. Een aantal stoelen voor mij zit een moeder met kinderwagen en twee kleine kinderen. Het tamelijk drukke jongetje gooit een plastic balletje tegen zijn zusje aan, waarop zijn moeder zegt: „Doe eens normaal joh.” Enigszins verward loopt het nieuwsgierige jongetje door de bus, komt naast mij zitten en vraagt: „Wat is normaal?” Ik aarzel niet en zeg: „Normaal is gedrag dat in het maatschappelijk verkeer betamelijk wordt geacht.” Het jongetje kijkt me met grote ogen aan, waarop ik mij realiseer dat ik tegen een kleuter praat. „Wees maar gewoon lief tegen je zusje, afgesproken?” De kleuter knikt, staat op en loopt verder.

    • Leonard Tielenburg