Te veel eenlingen in Kamer, ontmoedigingsbeleid in de maak

Kamerlid Johan Houwers. Bart Maat/ANP

Al die parlementariërs die voor zichzelf beginnen – de Tweede Kamer begint er genoeg van te krijgen. En dus wordt nu gekeken of het afsplitsen van fracties tegengegaan kan worden.

In opdracht van het Presidium, het dagelijks bestuur van de Kamer, inventariseerden ambtenaren hoe ‘zetelroof’ ontmoedigd kan worden. En dat kan, zo schrijven ze in een nota die gisteren in het Presidium is besproken, op tamelijk eenvoudige wijze: door het reglement van orde aan te passen.

Zeven Kamerleden liepen sinds de verkiezingen van september 2012 weg bij hun fractie, van Bontes en Van Klaveren (ex-PVV) tot Kuzu en Öztürk (ex-PvdA). Vorige week nog begon oud-VVD’er Johan Houwers een eenmansfractie. Ze mogen allemaal hun zegje doen bij debatten en vragen stellen aan de regering. En ze krijgen verhoudingsgewijs net zo veel salaris en personele ondersteuning als de gewone partijen.

Dat kan anders, schrijven de ambtenaren. Je zou afgesplitste Kamerleden het recht kunnen ontzeggen een nieuwe fractie te vormen – met verlies van bijbehorende privileges. Andere mogelijkheid: een minimum aantal leden verplicht stellen voor oprichting van nieuwe fracties. Ook kan de spreektijd worden ingeperkt en het aantal mondelinge vragen dat mag worden gesteld.

Deze maatregelen kunnen zonder wetswijziging worden ingevoerd. Een aanpassing van artikel 12 van het reglement van orde volstaat – zo heeft het parlement ook enkele jaren geleden de Koning uit de kabinetsformatie gehaald. Op 21 juni debatteert de Tweede Kamer over het onderwerp.

    • Thijs Niemantsverdriet