De crisis veroorzaakte een opmars van de brallende klasse

UWV-personeel voert vraaggesprekken met 400 werkzoekenden in een ‘mini-College Tour’ onder leiding van Mirjam Sterk, ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid. Er zijn 130 traineebanen te verdelen.
UWV-personeel voert vraaggesprekken met 400 werkzoekenden in een ‘mini-College Tour’ onder leiding van Mirjam Sterk, ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid. Er zijn 130 traineebanen te verdelen. Foto ANP / Jeroen van Jumelet

Onder flexcontracten heerst een moordende ratrace waar zelfbewustheid, sociale dominantie en communicatieve vaardigheden de doorslag geven. Stille doch kundige krachten, onmisbaar voor de kwaliteit van bedrijven, komen er niet meer tussen, ziet beleidsmedewerker en producer Sjoerd Korsuize.

We leven in een duale samenleving met aan de bovenkant een categorie personen met vaste banen en aan de onderkant een steeds groter leger met tijdelijke banen. Wettelijk duren tijdelijke banen maximaal drie contracten lang in een periode van maximaal drie jaar (per 1 juli 2015 twee jaar). Omdat de meeste werkgevers na deze deadlines bij voorkeur geen mensen vast in dienst nemen, zwerven de flexwerkers van baan naar baan en van werkgever naar werkgever. In het gunstigste geval. Vaak liggen tussen de contracten periodes van werkloosheid.

Als gevolg van de voortschrijdende verflexcontractisering van de arbeidsmarkt is de concurrentie moordend. Aan de onderkant van de arbeidsmarkt heerst een ratrace om de tijdelijke banen waarin survival of the fittest het credo is. Je zou zeggen dat dit voor de werkgever leidt tot de ultieme arbeidssamenstelling. Een uitdijend reservoir van arbeidskrachten waar werkgevers naargelang behoefte arbeid uit kunnen putten en kunnen dumpen lijkt de vervulling van de neoliberale natte droom. Toch lijken de ‘fittest’ niet per definitie de beste, meest competente werknemers voor een functie.

De reden is dat profilering meer wordt gewaardeerd dan kunde. In een beperkt aantal functies bestaat de kunde vooral uit profilering. Denk aan vertegenwoordigers, verkopers of marketeers. Voor andere functies – neem ICT-specialisten, beleidsmedewerkers, accountants of ambachtslui – bestaat kunde niet uit profilering maar primair uit inhoudelijke kennis, vaardigheid of analytisch vermogen. Profilering is van secundair belang of zelfs irrelevant. Hybride varianten als advocatuur, kwaliteitsjournalistiek of consultancy vragen om een min of meer gelijkwaardige balans tussen kunde en profilering.

Lees verder (€)