Aantal executies daalt wereldwijd, maar aantal doodvonnissen stijgt juist

In 2014 werden 607 mensen geëxecuteerd, bijna 22 procent minder dan in 2013. Tegelijkertijd werden 2.466 doodvonnissen uitgesproken, 28 procent meer dan in 2013. Dit blijkt uit de jaarlijkse doodstrafrapportage van Amnesty International, die vannacht werd gepubliceerd. De organisatie is vooral bezorgd over landen die het doodvonnis inzetten bij hun pogingen terrorisme of vermeende bedreiging van de staatsveiligheid aan te pakken. Soms gaat het daarbij om groepsvonnissen tegen politieke tegenstanders. In Egypte werden onder het regime van president Sisi vorig jaar bijvoorbeeld honderden doodvonnissen geveld tegen aanhangers van de afgezette president en leider van de Moslimbroederschap Mohammed Morsi. Nigeria, waar vorig jaar veel meer vonnissen werden geregistreerd, gebruikt de doodstraf als afschrikking tegen desertie. Zo kregen 70 soldaten de doodstraf omdat zij weigerden tegen Boko Haram te vechten. De helft van de landen in de wereld heeft de doodstraf afgezworen. (NRC)